Anne İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Anne Baba Hakkına Dair Ayetlerin Tefsirleri

Anne İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Anne Baba Hakkına Dair Ayetlerin Tefsirleri

Anne İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Anne Baba Hakkına Dair Ayetlerin Tefsirleri

Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de en fazla üzerinde durulan konulardan birisi de kul hakkıdır. Kul hakları arasında ilk sıralarda anne baba yer alır. Zira Allah (c.c) ve Hz. Muhammed'e itaatten sonra anne ve babaya itaat gelir. Anne baba hakkı bu denli önemlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Anne İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Kuran, Müslüman için bir rehberdir. Allah ( c.c. ) kullarına kendini tanıtmakta, insanlardan da kendisine kulluk vazifelerini yerine getirmek üzere iman ve ibadet etmelerini istemektedir. Bir mümin, Kuran'da hem bu dünya hem de ahireti için her türlü bilgiyi bulabilmektedir.

Kuran, anne ve baba hakkının ne kadar önemsenmesini gerektiğini ve İslam'ın bu konuda ne derece hassas olduğunu pek çok ayette vurgulamaktadır. Hatta anne ve baba hakkının korunup gözetilmesinin Müslümanlar üzerine farz olduğu bildirilmektedir. 

Örneğin; Bakara Suresinin 215.Ayetinde hayır olarak yapılacakların arasında diğerlerinin yanında "anne" ye özellikle vurgu yapılmıştır. Bir başka ayette, Neml Suresi 19.Ayette ise dua ederken bile duaya "anne"nin dahil edildiği görülmektedir. Neml Suresi'nin bu ayetlerinde "Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye...sevk et..."

Kuran-ı Kerim'de Anne Baba Hakkına Dair Ayetlerin Tefsiri

Müslüman'ın rehberi, ahlakının güzelleştirilmesine vesile ve Allah'ın kuluna mesajı olan Kuran'da pek çok Sure' de ana ve baba hakkının üzerinde durulmaktadır. Anne babaya iyi davranmak gerektiği çok açık ifadelerle anlatılmaktadır. Bazı kıssalarla böyle davrananlar övülürken aksi şekilde davrananların da nasıl lanetlendiği anlatılmaktadır. Kuran-ı Kerim'de ana baba hakkı ile ilgili Ayetlerden bazı örneklere bakmak bile bu gerçeği ortaya koymaktadır:

Isra Suresi'nin 23.Ayetinde şöyle denmektedir:"...Rabb'in, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi ve ana babaya iyi davranmanızı kati olarak emretti..."

Yine Enam Suresi'nin 151.Ayetinde şöyle buyurulmaktadır:"...O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın...Ana babaya iyi davranın..."

Bir başka Sure olan Mümin Suresi'nin 8. Ayetinde şöyle denmektedir"...Ey Rabbim! Onların da anların babalarından eşlerinden ve soylarından iyi olanları da...Adn cennetlerine koy..."

Müslümanların yaygın bir dua olarak okudukları İbrahim Suresinin 41. Ayeti ise şöyledir:" Rabbimiz. Hesap görülecek günde beni, anne babamı ve inanları bağışla."

Anneler Günü mesajları 2022! Anneye resimli, özel, anlamlı, kısa, duygulu Anneler Günü ile ilgili sözler ve mesajlar!

Anneler Günü mesajları 2022! Anneye resimli, özel, anlamlı, kısa, duygulu Anneler Günü ile ilgili sözler ve mesajlar!