Deccal İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Deccal'i İşaret Eden Ayetler Hangileridir?

Deccal İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Deccal'i İşaret Eden Ayetler Hangileridir?

Deccal İle İlgili Ayetler Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Deccal'i İşaret Eden Ayetler Hangileridir?

Kültürümüzde "deccal" sözcüğü sıfat olarak ve "karıştırıcı, arabozucu, iş karıştıran ve yalancı" manalarında günlük dilde kullanılır. Fakat "Deccal" kelimesinin İslam eskatolojisine göre başka bir anlamı vardır. Buna göre "Deccal"; ahir zamanda ve İsa Mesih'in yeryüzüne 2.kez gelmesinden önce gelecek ve insanları dini inancından saptırarak kötülüğe, sapkınlığa yöneltecek bir akım, ideoloji ve onu kuran kimse veya kimseleri anlatmak için kullanılan kavramdır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Deccal İle ilgili Ayetler Nelerdir?

Deccal sözcüğü İslam dünyasında ve İslam kaynaklarında fazlaca geçen bir kavramdır. Deccal ismine sahih hadislerde rastlamak mümkündür. Kuran-ı Kerim'de açıkça Deccal ismi zikredilmemektedir. Bununla birlikte Deccal kelimesi eski İslam kaynaklarında da yer almaktadır. Deccal sözcüğü olağan üstü güçlere sahip olan kişi manasına da gelmektedir.

Kuran'da açıkça "Deccal" kelimesine rastlamak mümkün değildir. Ancak sahih hadislerde bu kavramdan geniş geniş bahsedilmektedir. Hatta Deccal'in sahip olduğu özellikler ve yapacağı eylemler, insanları nasıl yoldan çıkaracağı hakkında çok fazla sayıda hadis ve İslam literatüründe kaynak bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

Deccal'in tek gözünün ve tek kaşının olmayacağına inanılır. Bu durum da esasında pek ibretlik bir durumdur. Çünkü Deccal güçlü ve kudretli olduğunu iddia ederken ,aslında kendi gözünü dahi iyileştiremeyecek kadar aciz bir varlık olduğunun ifadesi olacaktır.

Deccal, insanları kandırmak için onlara güzel sözler söyleyecektir. Onları dalalete düşürecektir. Bu durumda imanı güçlü insanlar kanmayarak doğru yoldan sapmayacaktır. Fakat imanı zayıf insanlar doğru yoldan sapacaklardır.

Deccal ahir zamanda ortaya çıkacaktır. Yani kıyamet gününe yakın bir dönemde gelecektir.

Deccal sürekli şikayet eden bir varlık olacaktır, herkese iftira atacak ve gerçekleri sürekli çarpıtacaktır.

Deccale uyacak çok kimse çıkacak, bunlara Deccal'in askerleri denecek.

Deccale'e uyanların salih amelleri ise sevap sayılmayacaktır.

Allah'u Teala, kullarını Deccal ile imtihan edecektir. Yani Deccal sadece imtihana aracılık edecek bir figürden ibarettir. 

Kuran-ı Kerim'de Deccal'i İşaret Eden Ayetler Hangileridir?

Kuran'da doğrudan "Deccal" sözcüğü geçmemektedir. Ancak dolaylı olarak ve bazı işaretlerle ondan bahsedildiği görülmektedir. Nisa Suresi'nin 159. ayeti bunlardan birisidir. Yine Bakara Suresi'nin 256. Ayetinde bu dehşetli döneme mana olarak dikkat çekildiği görülmektedir.