hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Teşrik tekbiri Ramazan Bayramı'nda getirilir mi? Diyanet Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

  Teşrik tekbiri Ramazan Bayramında getirilir mi Diyanet Teşrik tekbiri nasıl getirilir
  expand
  KAYNAKCnnturk.com

  10 Nisan'da idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın 1. günü dolayısı ile teşrik tekbiri gündeme geldi. 81 ilde cemaatle beraber camilerde bayram namazı ibadetini eda edecek olan vatandaşlar Diyanet'in teşrik tekbirine yönelik açıklamaları ile ibadetlerini gerçekleştirecekler. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte konuyla ilgili o husus…

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Teşrik tekbiri bayramın ilk gününe az zaman kala öne çıkan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler için Diyanet'in bu hususta yapmış olduğu açıklamalara odaklandı. Özellikle Kurban Bayramlarında getirilen teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı'nda okunup okunmayacağı ibadetlerini yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. 1 ay boyunca oruç ibadetlerini idrak eden Müslümanlar için konuyla ilgili bilgilendirici açıklama yapıldı.

  RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

  Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Dini kaynaklara göre Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününe kadar teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler yer alıyor.

  TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

  Teşrik tekbirleri İslam dininde vacip olarak kabul edilir. Teşrik tekbiri, sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye denir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

  Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

  Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

  Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

  Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Teşrik tekbiri Ramazan Bayramında getirilir mi Diyanet Teşrik tekbiri nasıl getirilirTEŞRİK TEKBİRİ'NİN HÜKMÜ NEDİR?

  Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

  Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow