Son Dakika

Doğan Holding'e rekor ceza

A A

18.02.2009 - 20:46 Son Güncelleme:

Türk ticari hayatının en büyük cezası bugün Doğan Yayın Holding'e kesildi. Tam 826 milyon TL. Bu rekor cezanın nedeni ise Doğan Yayın Holding'in yüzde 25 hissesinin Axel Springer'e satışıyla ilgiliydi. Vergi elemanları bu satışın 2006 yılında yapıldığını iddia etti. Oysa belgeler Alman yayıncı kuruluşun parayı 2007 yılı Ocak ayında gönderdiğini ortaya koyuyordu.

Doğan Holding'e rekor ceza

Sonunda beklenen oldu ve Doğan Yayın Holding'e dönük hükümet kanadından aylardır süregelen tehditler gerçeğe dönüştü. Cezalandırma doğrudan bürokrasi aracılığıyla gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük cezasını Doğan Yayın Holding'e kesti. Tam 826 milyon TL'lik vergi cezası bugüne kadar hiç bir ticari kuruluşa kesilmemişti.

Doğan Yayın Holding'e yönelik cezaya konu olan ise bir ticari faaliyetti.

2006 yılının 11 Kasımı'nda Doğan Yayın Holding hisselerinin yüzde 25'ini Alman yayın kuruluşu Axel Springer'e satmak üzere görüşme yaptığını Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu'na bildirdi.

Ancak bütün ticari faaliyetlerde olduğu gibi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Axel Spiringer'in parayı bankaya yatırmasını ve bu satış için gerekli izinlerin verilmesini şart koştu.

22 Aralık 2006'da Doğan Yayın Holding ilgili kuruluşlara bir yazı gönderdi. Alman yayın kuruluşu ile anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

Ve 2 Ocak 2007'de Axel Springer, Deutche Bank aracılığıyla yolladığı parayla Doğan Yayın Holding'in yüzde 25'ine ortak oldu. Paranın bankaya yatması sonrasında ise hisseler Alman şirketine devredildi. Doğan Yayın Holding de bu satıştan doğan 30 trilyon vergi borcunu 2007 yılı Mart ayı içinde ödedi.

Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Doğan Yayın Holding vergi denetimine tabi tutulmaya başlandı. Ve bu dönemde tam 20 vergi denetim elemanı 330 gün süreyle Doğan Grubu'nu didik didik inceledi.

İşte bu inceleme sürecinde vergi denetim elemanları Doğan Yayın Holding'e dönük ilginç bir iddia ile ortaya çıktı. Mademki ilk satışla ilgili duyuru 2006 yılının 22 Aralık günü yapılmıştı. O halde satış işlemi de 2006 yılına aitti. Yani satış ile vergi elemanlarının iddia ettiği süre arasında sadece 8 gün vardı.

Doğan Yayın Holding avukatları "Ancak henüz para yatmadan bir satış gerçekleşmez ki" diye itiraz etse de  Türk ticari hayatında eşi görülmemiş kasti bir kararla Doğan Yayın Holding'e tam 826 milyon 265 milyon lira ceza verildi.

Şimdi Doğan Yayın Holding hakkını Türk adaletinde arayacak.

İMKB'ye açıklama

Doğan Yayın Holding, "Doğan TV Holding'deki Doğan Yayın Holding hisselerinin Axel Springer A.G'ye devir işleminin 2007 yılında gerçekleştiğini, vergi inceleme raporunda yer alan 'Doğan TV Holding A.Ş hisse senedi devir işleminin 2006 yılında tamamlandığı' iddiasının herhangi bir hukuki geçerliliğinin olmadığının aşikar olduğunu" bildirdi.

Doğan Yayın Holding'den İMKB'ye gönderilen yazıda, 1 Nisan 2003-31 Mart 2004, 1 Nisan 2004-31 Aralık 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak, Halkalı Vergi Dairesi tarafından gönderilen 16 ve 30 Ocak 2009 tarihli vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek toplam 132 milyon 921 bin 473 TL tutarında "vergi aslı" tutarı ile 693 milyon 179 bin 4 TL tutarında "vergi ziyaı" ve 165 bin TL tutarında "özel usulsüzlük" cezalarını içeren vergi/ceza ihbarnamelerinin 17 Şubat Salı günü şirkete tebliğ edildiği belirtildi.

Yazıda, vergi inceleme raporunda, şirketin bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş'de sahip olduğu ve Doğan TV Holding A.Ş sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden hisse senetlerinin, Axel Springer AG'nin yüzde 100 iştiraki olan Dreiundvierzigste Media Vermögengsverwaltungsgesellschaft GmbH'a (DMV) hukuken satışının 2007 yılında yapılmış olmasına rağmen, satışın 2006 yılında gerçekleştirildiği ve bu hisse satışının 2006 yılı kayıtlarına alınmadığı, bu nedenle Kurumlar Vergisi Kanununun madde 5/1-e'de düzenlenen "iştirak hissesi satış kazancı istisnası"ndan yararlanamayacağının öne sürüldüğü kaydedildi.

Raporda iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin (kur farkı ve faiz) gider yazılamayacağının ileri sürüldüğü
belirtilen yazıda, iştirak (Doğan Raks Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş) hisse senedi satışından doğan zararın kurum kazancından indirilemeyeceği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, geçici 10. maddesinin, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (KVK) doğrudan atıf yaptığı; iştirak hissesi satışında KDV istisnasının uygulanmasının mezkur madde hükümlerine göre  uygulanmasının mümkün olmadığının iddia edildiği aktarıldı.

Yazıda, dolayısıyla raporda iştirak hisselerinin satışında KDV hesaplanması gerektiğinin iddia edildiği belirtildi.

Vergi inceleme raporunda ayrıca iştirak (ANS Uluslar arası Yapım Yayın Reklamcılık A.Ş) hisse senedi satışından doğan kazancın, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8/12.nci maddesi kapsamında iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanamayacağının kaydedildiği vurgulanan yazıda, şu görüşlere yer verildi:

"Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerinin satışının 2006 yılında tamamlandığı ile ilgili olarak, talep edilen vergi aslı 115 milyon 299 bin 694 TL, Kurumlar Vergisi tutarı üzerinden 3 kat olarak hesaplanan vergi ziyaı cezası 345 milyon 899 bin 81 TL, mahsup dönemi geçtiği için aslı talep edilmeyen geçici verginin 3 katı olarak hesaplanan vergi ziyaı cezası 311 milyon 308 bin 206 TL olmak üzere, vergi aslı ile birlikte toplam talep edilen tutar 772 milyon 506 bin 981 TL'dir.

'İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılamayacağı' ile ilgili olarak talep edilen vergi aslı 4 milyon 792 bin 465 TL ve vergi ziyaı cezası da 6 milyon 225 bin 45 TL olmak üzere toplam 11 milyon 17 bin 510 TL'dir.

'İştirak hissesi satışından doğan zararın kabul edilmeyerek kurum kazancından indirilemeyeceği' ile ilgili olarak talep edilen vergi aslı 2 milyon 96 bin 143 TL, Kurumlar Vergisi tutarı üzerinden 3 kat olarak hesaplanan vergi ziyaı cezası 6 milyon 288 bin 429 TL, mahsup dönemi geçtiği için aslı talep edilmeyen geçici verginin 3 katı oranında hesaplanan vergi ziyaı cezası 5 milyon 296 bin 367 TL olmak üzere, vergi aslı ile birlikte toplam talep edilen tutar 13 milyon 680 bin 939 TL'dir."

Yazıda, rapordaki "hisse senedi ile temsil edilmesine rağmen, hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği" görüşüne ilişkin olarak da talep edilen vergi aslının 3 milyon 497 bin 297 TL, vergi ziyaı cezasının da 3 milyon 497 bin 297 TL olmak üzere toplam 6 milyon 994 bin 594 TL olduğu bildirildi.

Raporda "İştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanılamayacağı" gerekçesiyle talep edilen vergi aslının 1 milyon 6 bin 333
TL ve vergi ziyaı cezasının 2 milyon 211 bin 167 TL olmak üzere toplam 3 milyon 217 bin 500 TL olduğu kaydedilen yazıda, "Dolayısıyla sadece ilk iddia ile ilgili olarak talep edilen tutar 772 milyon 506 bin 981 TL olmaktadır ki bu tutar diğer vergi tutarları ile birlikte talep edilen toplam tutarın yüzde 93,5'ini oluşturmaktadır" şeklinde görüşlere yer verildi.

Hisselerin Axel Springer AG DMY'ye geçişi

Yazıda, Doğan TV Holding A.Ş'deki hisse senetlerinin Axel Springer AG DMV'ye satışı konusunda anlaşmaya varıldığının 16 Kasım 2006 tarihli özel durum açıklama formu ile Borsa Başkanlığına bildirildiği, ancak aynı açıklamada, varılan bu anlaşmanın şarta bağlı bir anlaşma olduğu ve anlaşmanın ancak belirli koşulların sağlanması ile yürürlüğe girebileceğinin de açıkça belirtildiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, "Satış işlemi Axel Springer AG'nin Doğan TV'de yapacağı inceleme çalışmalarının ardından ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecektir" denildiği hatırlatılan yazıda ayrıca konuya ilişkin hisse devir anlaşmasında bahsi geçen tüm ön şartların sağlanmasını takiben, ancak hisse senetlerinin mülkiyetinin Axel Springer AG DMV'ye hukuken geçmesi ve hisse devir bedelinin de Doğan TV Holding hesaplarına intikal etmesi ile hisse devir sürecinin tamamlanmış sayılabileceğinin çok açık bir şekilde yer aldığı vurgulandı.

Doğan Yayın Holding'in İMKB'ye gönderdiği yazıda, şu görüşler savunuldu:

"Hisse devir işlemi, hisse devir sözleşmesinde yer alan tüm ön koşulların yerine getirilmesini takiben, hisse senetlerinin mülkiyetinin 2 Ocak 2007 tarihinde ciro edilmek suretiyle Axel Springer AG DMV'ye geçirilmesi ile tamamlanmıştır. Hisse devir bedeli de hisse senetlerinin teslimi ile aynı tarihte şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir. Bu itibarla, hisse devir sözleşmesinde belirtilen tüm koşulların yerine geldiği görülerek, Axel Springer AG DMV ile yine 2 Ocak 2007 tarihinde karşılıklı mutabakat imzalanmak ve kapanış işlemleri hisse devir sözleşmesine uygun olarak yapılmak suretiyle hisse devir süreci tamamlanmıştır. Bu işlemlerin Axel Springer AG DMV'nin kayıtları ile de karşılıklı olarak teyit edilmesi her zaman mümkündür."

Axel Springer AG DMV'ye devredilen söz konusu hisselerin yine 2 Ocak 2007 tarihinde Doğan TV Holding A.Ş pay defterine kayıt edildiği ifade edilen yazıda, "Bu itibarla, söz konusu hisse devir işleminin 2007 yılında gerçekleşmesine rağmen, vergi inceleme raporunda yer alan Doğan TV Holding A.Ş hisse senedi devir işleminin 2006 yılında tamamlandığı iddiasının herhangi bir hukuki bir
geçerliliği olmadığı aşikardır" görüşü yer aldı.

Finansman giderlerinin gider olarak yazılması

Doğan Yayın Holding'in açıklamasında, iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmamasına ilişkin, Maliye Bakanlığı'nın iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılması gerektiği yönünde birden fazla muktezası bulunduğu, dolayısıyla Bakanlığın bu konudaki görüşünün istikrar kazandığının düşünüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, aynı şekilde istikrar kazanmış vergi yargısı kararlarında da iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının kabul gördüğünün bilindiği kaydedildi.

Vergi hukuku uzmanlarınca yayınlanmış çok sayıda kitap, dergi ve makalede de, iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının mali mevzuata uygun olduğu savunulan açıklamada, şu hususa yer verildi:

"İştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider olarak yazılabileceği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde de açıkça yer almaktadır. 1 Nisan 2003 - 31 Mart 2004 hesap döneminde iştirak hissesi alımı ile ilgili olduğu iddia edilen krediler ile ilgili kur farkı gelirleri oluşmasına rağmen, inceleme raporlarında söz konusu kur farkı gelirleri dikkate alınmadan sadece faiz giderleri ve diğer yıllardaki kur farkı giderleri esas alınarak işlem tesis edilmiş olup, bu yönüyle de tarhiyatın yersiz olduğu düşünülmektedir."

Seneden bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması

İMKB'ye gönderilen yazıda, genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla ilk kez karşı karşıya kalındığı vurgulanarak, "Köklü bir şirketleşme kültürüne ve gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip ülkemizde, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönünde yapılacak yorumların, özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır" yorumu yapıldı.

Yazıda, yabancıların özellikle son beş yılda Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda iştirak hissesi satın almak suretiyle, birçok şirkete iştirak ettiğinin bilindiği ifade edilerek, vergi inceleme raporundaki iddialar kabul gördüğü takdirde, son beş yılda iştirak hissesini satmış bir çok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyaı cezasının hesaplanmasının gündeme geleceğine dikkat çekildi.

Yazıda, "Vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan şirketimiz uygulamalarının, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığının tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu düşünülmekte olup, düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarında yer alan tüm iddialara karşı her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır" duyurusunda bulunuldu.