Beşiktaş'a Fiyapı şoku

Beşiktaş'a Fiyapı şoku

Beşiktaş'a Fiyapı şoku

Fiyapı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile İnönü Stadıyla ilgili yaptığı sponsorluk sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Fiyapı'nın Kadıköy 23. Noterliği kanalıyla çektiği ihtarnamede, Fiyapı'nın, sözleşmenin 3. maddesindeki ödeme vecibelerini yerine getirdiği halde muhatap şirket tarafından ödemelere karşılık faturaların tüm uyarılara rağmen bugüne kadar alınamadığı ve fatura tanzim etmek için karşı taraf şirket yetkililerinin talimatı gerektiği ve yönlendirilen yetkililere de ulaşılamadığı gibi, bunun kasıtlı olarak engellendiğinin gözlemlendiği belirtildi.

İhtarnamede, şunlar kaydedildi: "Esasen yasal olarak düzenlemeleri gereken evrakın hiçbir uyarıya gerek duyulmaksızın muhatapça yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 'son ödemenin yerine getirilmesinden sonra fatura tanzim edileceği' hususundaki sözleşme maddesi, yasaya aykırıdır. Kaldı ki müvekkilim bir dönem için ödemeleri tamamlamıştır. Fatura tanzimini engelleyen bir husus bulunmamaktadır.

Sözleşme feshedildi

Neticede bu durum müvekkil şirketin gider yazmasını engellediği gibi müvekkile ayrıca vergi yükü getirecektir. Açıklanan nedenlerle muhatabın bu davranışı sözleşmenin feshine sebep olmuş olup, bu ciddiyetsizlik karşısında müvekkil şirket tarafından sözleşme haklı olarak fesih edilmiştir."

Fesih sonucu olarak fatura tanzim edilmemesinden doğan ve bir vesikaya dayanmadığı için gider yazılamayan kısmın kurumlar vergisi yükü 525 bin lira, indirilemeyen KDV tutarı 472 bin 500 lira olmak üzere toplam 997 bin 500 liralık meblağın talep olunduğu ifade edilen ihtarnamede, "İkinci dönem alınmış olan reklam bedeli KDV hariç 750 bin dolar olup bu dönem için tarafımızdan ödenmiş olan 1,5 milyon dolardır. Fesih tarihi itibariyle hizmet bedeli olarak fazla ödenmiş olan 750 bin doların iadesi talep olunur" denildi.

İhtarnamede şu ifadelere yer verildi: "Muhatap ile Eko Faktoring AŞ arasında yapılmış 27 Eylül 2011 tarihli 3 milyon dolar tutarındaki alacak temliki reklam sözleşmesinin feshinin doğal sonucu olarak tarafımızca yerine getirilemeyeceği hususu bildirilir. Yukarıda açıklanan nedenlerle sözleşme feshinden kaynaklanan 997 bin 500 lira ile fazla ödenen 750 bin doların bir hafta içerisinde hesaplarımıza ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtar olunur."

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fi-Yapı'nın, BJK İnönü Stadı isim sponsorluğu sözleşmesini feshedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aykırı davranması iddiasıyla sponsorluk sözleşmenin feshedildiğine ve 2011-2012 sezonu için ödenmesi gereken sözleşme ve reklam bedelinin ödenmeyeceğine ilişkin ihtarname keşide edildiğine yönelik Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı haber ve demeçlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, şirketimize ulaşmış herhangi bir ihtarname bulunmamaktadır. Ancak çeşitli gazetelerin internet sitelerinde ve haber ajanslarında yer alan, şirketimizin sözleşmedeki edimlerini yerine getirmediğine ilişkin Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı haber ve demeçler gerçeği yansıtmamakta olup, gerçek dışı bu haber ve demeçler halka açık şirketimizin maddi ve manevi zarara uğramasına neden olacağından kamuoyuna işbu bilgilendirme açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur."

Açıklamada, iki şirket arasında 29 Eylül 2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin 3. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, 2010-2011 sezonuna yönelik reklam bedelinin 3 milyon 500 bin lira artı KDV olduğu, bu tutarın KDV dahil 2 milyon 130 bin liralık kısmının 20 Ekim 2010 tarihinde, KDV dahil 2 milyon liralık kısmının da 20 Kasım 2010 tarihinde ödenmesinin, ödemelerin tamamlanmasını müteakiben Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hitaben toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV tutarında reklam faturası düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "2010-2011 sezonu reklam bedellerinin ödenmesi yukarıda yazılı vadelere bağlanmış olmasına rağmen, Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödemelerini kararlaştırılan vadelerde gerçekleştirmemiş, esasen 20 Kasım 2010 tarihinde tamamlanması gereken ödemeler 2011 yılına sarkmış ve son ödeme 3 Ağustos 2011 tarihinde gecikmeli olarak ifa edilmiştir. Bu nedenle, 2010-2011 sezonuna ilişkin
reklam faturaları, sözleşme hükümleri uyarınca ödemeleri müteakiben düzenlenerek Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gönderilmiştir.

Sözleşmede, 2010-2012 sezonuna yönelik reklam bedeli 3 milyon dolar artı KDV olarak kararlaştırılmış, ayrıca bu tutarın KDV dahil 1 milyon 770 bin dolarlık kısmının 20 Ekim 2011 tarihinde, KDV dahil 1 milyon 770 bin dolarlık kısmının da 20 Kasım 2011 tarihinde ödenmesi, bu ödemelere ilişkin reklam faturalarının ödemelerin tamamlanmasını müteakiben düzenlenmesi hususu yer almaktadır.

Şirketimiz, 2011-2012 sezonuna ilişkin toplam 3 milyon dolar artı KDV tutarındaki reklam bedeli alacağının KDV'si hariç olmak üzere 3 milyon dolarlık kısmını Eylül 2011'de Eko Faktoring A.Ş.'ye temlik etmiş, temlikname Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tebliğ edilmiş, Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından temlik işlemine teyit verilmiş olup, Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temlik teyidinde, temlike konu reklam alacaklarını 20 Ekim 2011 tarihinde 1 milyon dolar, 20 Kasım 2011 tarihinde 1 milyon dolar ve 20 Aralık 2011 tarihinde 1 milyon dolar olarak ödeyeceğini bildirmiştir. Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., işbu teyidine rağmen 2011-2012 sezonuna ilişkin reklam bedellerini ödemede temerrüte düşmüş, 2011-2012 temlik bedellerinin önemli kısmını ödememiş, Eko Faktoring A.Ş. bu nedenle Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye temerrüt ihtarnamesi göndermiştir."

Açıklamada, sözleşme hükümlerine aykırı davranan tarafın Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olduğu ileri sürülerek, "Halka açık şirketimiz aleyhinde Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaynaklı gerçek dışı haber ve demeçler nedeniyle uğradığımız ve uğrayacağımız her türlü zarar ve ziyandan kaynaklanan haklarımız ile sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın tahsili amacıyla ilgililer ve sorumlular hakkında gereken her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Fi-Yapı İnönü Stadı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan sözleşme ile BJK İnönü Stadı'nın isminin 1 Ekim 2010-15 Eylül 2012 tarihleri arasında "Fi-Yapı İnönü Stadı" olarak kullanılmasına karar verilmişti.

Fi-Yapı'nın bu reklam anlaşması kapsamında, şirkete 1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 dönemi için toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV, 1 Ekim 2011-15 Eylül 2012 dönemi için ise toplam 3 milyon dolar artı KDV tutarında ödeme yapması kararlaştırılmıştı.