ekonomi

Şirket kurmak için neler gerekli?

  1. Ekonomi
  2. Genel

Şirket kurmak için neler gerekli?

Şirket kurmak için neler gerekli?

Türkiye'de bir şirketin kurulmasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilebilecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, bankaların faktoring işlemleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama işlemlerini düzenliyor.

Türkiye'de bir şirketin kurulmasına, kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilebilecek.

İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Şirket, kuruluş izninin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan da faaliyet izni alacak. Kurul tarafından verilen faaliyet izinleri, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketlerin denetimini yapacak. Kurum bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye yetkili olacak.

Şirketler, ana faaliyet konuları dışında faaliyetlerde bulunamayacak

Şirketler, ana faaliyet konuları dışında faaliyetlerde bulunamayacak ve müşterileriyle yapacağı sözleşmeler çerçevesinde, yaptığı işlemin bir parçası olarak ek finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde kullandırılan nakdi krediler hariç nakdi kredi kullandıramayacak.

Şirket, toplam ödenmiş sermayesinin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak üzere, garanti, kefalet ve teminat mektubu veremeyecek. Bu oranı yüzde 5'e kadar azaltmaya veya yüzde 25'e kadar çıkarmaya ya da şirket bazında farklılaştırmaya BDDK yetkili olacak. Şirketin birleşme, devir ve bölünmesi BDDK'dan izin alınmak kaydıyla yapılabilecek.

Kurumsal yönetime ilişkin yapılar, süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler, şirketler birliğinin görüşü alınarak, kurul tarafından belirlenecek.

Yurt dışından yapılacak finansal kiralama sözleşmeleri, birlik tarafından tescil edilecek. Özel bir sicile kayıtlı olmayan taşınır mallara ilişkin sözleşmeler, birlik tarafından tutulacak özel sicile tescil edilecek.

Finansal kiralama konusu, malın mülkiyeti kiralayana ait olacak. Faktoring ve finansman sözleşmelerinin yazılı şekilde düzenlenmesi zorunlu olacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği" kurulacak.

Bakanlar Kurulu, Türkiye'de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ve şubelerin ödünç para verme işlemlerinde uygulayacakları azami faiz oranlarını ve diğer menfaatlerinin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkili olacak. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devredebilecek.

Geçiş hükümleri

Finansal Kiralama Kanunu ile Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

Kanunda öngörülen düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulacak.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan şirketler, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde Birliğe üye olacak.
{$ nextTitle $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}

{$ item.Description $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

{$ item.Category.Title $}

{$ item.Title $}

ilgili haberler

 
LG
MD
SM
XS