hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  2016 şartlı tahliye af çıktı mı? Af çıkacak mı? Aftan kimler yararlanacak?

  2016 şartlı tahliye af çıktı mı Af çıkacak mı Aftan kimler yararlanacak
  expand

  Af çıkacak mı? Merakla beklenen af açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni düzenleme ile 38 bin kişinin tahliye olacağını ifade etti. Peki af kimlere çıktı?

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bozdağ iki yeni kararname ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, yeni düzenleme ile 38 bin kişinin tahliye olacağını ifade etti. Peki herkesin merak ettiği af kimlere çıktı? şartlı tahliye kararı ile kimler aftan yararlanacak? Kaç mahkuma af yolu göründü gibi en çok merak ettiğiniz konuları yazımızdan takip edebilirsiniz. Resmi Gazete'de yayımlanan 671 S.Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. İşte son dakika af haberleri hakkında ayrıntılar...

  38 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

  Resmi Gazete'de yayımlanan 671 S.Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. Bakan Bozdağ, kapsam dışında bırakılan suçları ve düzenlemenin detaylarını açıkladı.

  2016 AFTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  Ceza İnfaz Kurumları cumhuriyet başsavcılığı yapılacak bir çalışmayı esas olmak üzere ekli listede belirtilen ceza infaz kurumlarının tüm yetişkin erkek ve genç erkek adli hükümlü ve hükümsüzlerin dosyalarının incelenmesi suretiyle mahkemelerce verilen toplam cezaları 6 yıl ve daha az olan adli hükümsüzler ile koşullu salıverilme tarihlerine 4 yıl daha az süre kalan adli hükümlüleri, Türk ceza kanununun 142. 149. Ve 1 haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan mülga 765 sayılı TCK’nın 491, 492,493, 494, 495, 496, 497, 498, 498, 499 maddesine muhalefet suçundan ceza alanlar hariç olmak üzere tespit etmeleri isim listeleri ile eksizsiz düzenlenmiş hükümlü ve tutuklu bilgi formlarının hafta sonu da çalışılması suretiyle en geç 25 Temmuz 2016 günü 10.00 kadar gönderilme huşunda bilgi ve gereğini rica ederim.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  KİMLER BU AFTAN YARARLANAMAYACAK?

  Milyonlarca mahkumun merakla beklediği haberler gelirken en çok merak edilen konulardan biri ise bu tahliyelerin kimleri kapsamadığı oldu. Sizde haberimizden bu detaylara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki suçları işlemiş olanlar bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Bu suçlar şunlardır:
  a)Kasten öldürme (madde 81,82);
  b)altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
  c)cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
  d)özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
  e) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
  f)devletin güvenliğine karşı suçlar;
  g)anayasal düzene karşı suçlar;
  h) milli savunmaya karşı suçlar;
  ı) devlet sırlarına karşı suçlar ve
  i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.
  -Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacaktır.
  -Düzenleme,bir af değildir.Koşullu salıverilme tarihine kadar geçecek sürede ceza,dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir.
  -Düzenlemenin mahkumlar,yakınları,milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  ŞARTLI TAHLİYE NEDİR?
  Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hâl ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıyla salıverilmesi, meşruten tahliye

  Af çıktı mı?

  KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTLARI

  Koşullu salıverilmenin genel şartları, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlar; cezanın bir kısmının infaz edilmesi, infaz süresinin iyi halli geçirilmesi, hükümlünün koşullu salıverilmesine dair mahkeme kararı bulunmasıdır. Maddede ayrıca, bazı suçların niteliğine göre süre ve koşullu salıverilmeden faydalanabilme imkanı olup olmadığı yönlerinden bazı istisnalar öngörülmüştür.
  Birden fazla hapis cezası ile cezalandırılan hükümlünün cezaları, yalnızca İnfaz Kanunu m.107’de öngörülen koşullu salıverilme müessesesi hükümlerinin tatbiki bakımından toplanacaktır. Bu toplama, başka konularda hükümlünün bir haktan yararlanmasını engelleyecek şekilde uygulanamaz. Örneğin bu toplamayı yapıp, İnfaz Kanunu m.105/A’da düzenlenen denetimli serbestlikle cezanın infazı, kişinin açık ceza infaz kurumuna girmesi, infazın ertelenmesi ve ceza zamanaşımı kurallarının hükümlü aleyhine uygulanması doğru değildir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI

  5275 sayılı Kanun m.107/12’ye göre, koşullu salıverilen hükümlünün denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya hakimin uyarısına rağmen yükümlülüklerine uymamakta ısrar etmesi halinde, koşullu salıverilme kararı geri alınır.
  Maddenin 15. fıkrasının (a) bendinde, “hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse” ibaresine yer verilmiştir. Maddenin 12 ve 15. fıkralarındaki ibareler arasındaki farklılık, özellikle denetim süresinde işlediği kasıtlı suç nedeniyle verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği hallerde duraksamaya yol açabilmektedir. Bu durumda, “hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlenmesi” yeterli görülecek ve netice ceza ne olursa olsun koşullu salıverilme geri mi alınacaktır, yoksa koşullu salıverilmenin geri alınabilmesi için denetim süresinde işlenen kasıtlı suçtan dolayı hapis cezası verilmesi mi gerekir?
  Örneğin; denetim süresinde kasten işlenen suç nedeniyle verilen hapis cezası, TCK m.50’de düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrildiğinde, koşullu salıverilme kararı geri alınacak mıdır?
  Maddenin 12. fıkrasında geçen ”hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi” ibaresi; Kanunda hapis cezasını öngören bir suçun işlenmesi halinde, netice ceza ne olursa olsun koşullu salıverilmenin geri alınacağını düşündürmektedir. Ancak maddenin 15. fıkrasında yer alan “hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse” ibaresi, koşullu salıverilmenin geri alınabilmesi için netice cezanın hapis cezası olması gerektiğini göstermektedir.
  Yargıtay’ın konu ile ilgili görüşü, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren bir suç işlenmesi ve bu suç nedeniyle hapis cezası verilmesidir.
  Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 28.02.2013 tarihli, 2012/6224 E. ve 2013/1575 K. sayılı kararına göre; “denetim süresi içerisinde işlenen ikinci suçun kasıtlı bir suç olması, bu suçun hapis cezasını gerektiren bir suç olması ve bu suç nedeniyle hapis cezası verilmiş olması yeterlidir”.
  Milyonlarca mahkumun merakla beklediği af haberi geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni düzenleme ile 38 bin kişinin tahliye olacağını ifade etti. Peki af kimlere çıktı? Hangi mahkumlar 2016 affından yararlanarcak? Şartlı tahliyenin karar ve kapsamları nedir?

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow