hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  1. Sınıf Geometrik Cisimler: Geometrik Cisimler Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!  

  1. Sınıf Geometrik Cisimler: Geometrik Cisimler Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler
  expand

  1. sınıf öğrencileri matematik dersinin içinde bazı geometrik bilgileri öğrenmeye başlarlar. Bu bilgiler geometrinin en temel seviyesini oluşturmaktadır. Geometrik cisimleri bilmek de bu öğrenmenin başını oluşturur. 1. sınıfta öğreneceğimiz geometrik cisimler: Kare, dikdörtgen, çember ve üçgen olarak 4'e ayrılmaktadır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  1. Sınıf Geometrik Cisimler

  Bu geometrik cisimlerden kare, dikdörtgen ve üçgen de kenar ve köşeler mevcuttur. Kenarın tanımı şu şekildedir: Bir geometrik şeklin sınırına kenar denir. Köşenin tanımı ise şu şekildedir: İki kenarın birleştiği noktaya köşe denir. Bu saydığımız cisimlerin her biri birbirinden farklı görüntülerde olmaktadır. Hepsi birbirinden farklı bir oluşum göstermektedir.

  Geometrik Cisimler Konu Anlatımı

  Geometrik cisimler 4 alana ayrılmaktadır. Bunların her biri görünüm olarak farklılık arz etmektedir. Bu cisimler kare, dikdörtgen, çember ve üçgen olarak isimlendirilir. Genel anlamıyla kenar ve köşeler birleştirilmek suretiyle geometrik cisimler oluşturulur. Bu cisimler değişik şekillere ve boyutlara sahiptir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  1. Kare: Uzunlukları birbirine eşit olan 4 kenardan oluşan şekil geometri de kare olarak bilinmektedir. Bu özelliğinin yanında 4 tane köşesi bulunur. Kenar ve köşeler bir araya gelip birleşmek şartıyla kare oluşur.

  2. Üçgen: 3 tane kenarı olduğu için ve bu 3 kenardan oluştuğu için üçgen denir. Bunun yanında 3 tane köşesi de var olmaktadır. Kenarlar bir araya gelip birleşerek üçgen oluşturur.

   3. Dikdörtgen: İki kısa kenarı ve iki uzun kenarı olan, toplamda 4 tane kenara sahip bulunan cisim geometride dikdörtgen olarak bilinmektedir. İki uzun kenarı ile iki kısa kenar karşılıklı olarak aynı uzunluğa sahiptir ve birbirlerine paralel olarak bulunurlar. Bu kenarlar birbirlerinin simetriğidir. Ayrıca dikdörtgenin 4 tane köşesi bulunur.

  4. Çember: Madeni bir parayı kullanarak veya tam yuvarlık bir cisim kullanılarak etrafı çizildiğinde çember meydana gelir. Çemberin diğer geometrik şekillerden farklı bazı özellikleri yoktur. Bu özellik çemberin köşesi ve kenarının olmaması durumudur. Tam bir yuvarlak görünüme sahiptir.

   Geometrik Cisimler Örnek Alıştırmalar

   Geometrik cisimler ile ilgili çeşitli alıştırmalar yapmak konunun pekişmesi için önem arz etmektedir. Bu alıştırmada klasik olarak sorulara yer vereceğiz ve bunları cevaplamanızı isteyeceğiz.

   1. Zar hangi geometrik cismi andırmaktadır? Cevap:

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   2. Top hangi geometrik cisim görünümüne benzemektedir? Cevap:

   3. Kitap kapağı hangi geometrik cisme örnektir? Cevap:

   4. Dondurma topu hangi geometrik cisme benzemektedir? Cevap:

   5. Bütün kenarları birbirine eşit olan masa hangi geometrik cisme örnek olarak verilir? Cevap:

   Geometrik Cisimler İle İlgili Etkinlik

   Bu başlık altında geometrik cisimler ile etkinlik kapsamında 5 soruluk test soruları soracağız ve doğru olan şıkkı işaretlemenizi isteyeceğiz.

  1. Dünyamıza benzeyen geometrik cisim hangisidir? 

   A)KARE B)ÇEMBER C)DİKDÖRTGEN

   2. Hangi geometrik şeklin 4 köşesi yoktur?

   A)KARE B)DİKDÖRTGEN C)ÇEMBER

   3. Hangi geometrik cismin köşesi yoktur?

   A)ÇEMBER B)KARE C)ÜÇGEN

   4.Trafik levhaları hangi geometrik cisim şeklindedir?

   A)KARE B)ÇEMBER C)ÜÇGEN

   5. Bütün kenarları birbirine eşit olan masa hangi geometrik cisimden oluşmuştur?

   A)KARE B)DİKDÖRTGEN C)ÜÇGEN

   Geometrik Cisimlerin Çizimlerini Nasıl Yaparız?

  Geometrik cisim ve şekilleri çizerken cetvelden ve aynı zamanda pergelden faydalanabilirsiniz. Her bir kenarın çizimini cetvel ile yapabilir ve bunun sonrasında köşelerinden yardım alarak bir araya getirebilirsiniz. Bu şekilde ölçülerini kaçırma riskinden uzaklaşarak daha düzgün şekilde çizim gerçekleştirmiş olursunuz.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Bu çizim şekli kare, dikdörtgen ve üçgen için yardımcı olarak şekillerdir. Çember için ise çizeceğiniz çemberin büyüklüğüne göre farklı boyutlardaki madeni paraları kullanabilirsiniz. Bir kalem vasıtasıyla çevresinden çizmek suretiyle çember oluşturabilirsiniz. Çemberleri düzgün şekilde çizmeyi ve iki ucunu birleştirmeyi unutmamanız gerekir.

   Geometrik Cisimler İle İlgili Ayrıntılı Bilgiler

  Matematikte geometri içerisinde bu şekilde 4 tane cisim bulunduğunu belirttik. Her bir cisim farklı görüntüye sahiptir. Aynı zamanda kenar sayıları da cisme göre değişiklik gösterir. Geometri içerisindeki bu şekiller daha büyük ya da daha küçük biçimde, boyutlarına göre çizilebilir. Özellikle çember dışındaki diğer cisimler açısından kenarların dik şekilde çizilmesi büyük önem arz eder.

  Eğer kenarlar birbirine dik değilse o geometrik cisim oluşmaz. Bunun için kenarlar birbirine dik çizilmeli ve bu kenarlar birleştirilmelidir. Herhangi bir eğiklik veya yamukluk olması durumunda o çizdiğimiz şekilde bir geometrik cisim olmaz. Aynı şekilde çemberi çizerken tıpkı madeni parada olduğu gibi, görüntü her daim düzgün bir yuvarlak şeklinde çizilmelidir.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow