Hammadde Nasıl Yazılır? Hammadde Tdk Doğru Yazılışı... Hammadde Mi Ham Madde Mi?

Hammadde Nasıl Yazılır? Hammadde Tdk Doğru Yazılışı... Hammadde Mi Ham Madde Mi?

Hammadde Nasıl Yazılır? Hammadde Tdk Doğru Yazılışı... Hammadde Mi Ham Madde Mi?

Türkçe de bazı sözcükler ayrı yazılması gerekirken çoğu zaman birleşik yazılmaktadır. Bu bağlamda hatalı yazımlar meydana gelmektedir. Türkçe dilbilgisi detayları ve kuralları olan bir dildir. Türkçeyi doğru kullanmak, konuşmak ve yazmak için mutlaka dil bilgisi kurallarını öğrenmek ve ona göre Türkçeyi kullanmak gerekmektedir. Özellikle özel isim, bileşik isim kuralları farklıdır. Bileşik isim iki ayrı anlamı olan kelimelerden oluşmaktadır. Deyim, Atasözü olan bu kelimelerin yazılışlarının doğrularını bilmek, karşılıklı iletişimi sağlamak amacıyla oldukça önemlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hammadde Nasıl Yazılır?

Birbirinden farklı anlamlarda olan sözcükler ayrı yazılmalıdır. Çünkü her iki kelimenin ayrı anlamları mevcuttur. Hammadde sözcüğü ayrı anlamları olan iki ayrı sözcükten oluşur. Ham kelimesi henüz olgunlaşmamış anlamına gelirken madde ise bir malzemenin ana konusunu oluşturan anlamına gelmektedir. Hammadde sözcüğü bileşik yazılmalıdır. Çünkü farklı anlam doğurmaktadır. Hammadde olarak ifade edilmektedir.

Hammadde TDK Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre, Hammadde kelimesi birleşik yazılmalıdır. İki aynı harfin yan yana gelmesi harf düşmesi kuralının dışında kalmaktadır. Yani hamadde hatalı bir yazım şeklidir. Doğrusu Hammadde olmalıdır.

Hammadde mi Ham Madde mi?

Sözcüklerin doğru okunuşları önemli olmakla birlikte yazılış şekilleri de önem taşımaktadır. Ham madde olarak ayrı yazılması hatalı bir yazım şekli olacaktır. Doğrusu bu sözcükte birleşik yazılması ve harf düşmesi olmaması doğru olacaktır. Ham madde hatalı yazım şeklidir. Doğrusu Hammadde olarak kullanılmalıdır.

İki ayrı kelimenin ayrı anlamları olmasına rağmen birleşik yazılması durumunda bu iki ayrı sözcük farklı bir anlam doğurmaktadır. Özellikle sektörel ve piyasa dilinde üretilen malın temel öğesi olarak tanımlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse benzin ve mazotun hammaddesi Petroldür. Odunun ve kağıdın hammaddesi ağaçtır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu durumda ayrı sözcük anlamları birleşik yazılması suretiyle yeni anlamı oluşan kelimeler kategorisine girmektedir.