Sefir Ne Demek? Tdk'ya Göre Sefir Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Sefir Ne Demek? Tdk'ya Göre Sefir Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Sefir Ne Demek? Tdk'ya Göre Sefir Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

17. yüzyılda literatüre giren sefir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Osmanlı döneminde elçi kelimesi yerine sefir ve sefire sözcükleri kullanılırdı. Bu kelimeden türetilmiş olan sefirikebir ise büyükelçi anlamına gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sefir Ne Demek?

İki devlet arasında diplomatik ilişkiler kuran elçilere sefir denir. Sefirler, devlet başkanlarının sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasını ve belli başlı konularda müzakereye varmasını sağlar. Bununla birlikte çeşitli konferans ve oturumlarda ülkesini temsil eder.

Bu kelimeden türetilmiş olan sefire ise iki farklı anlama gelir. Sefire hem kadın elçi hem de elçinin eşi manasında kullanılır.

TDK'ya Göre Sefir Kelime Anlamı Nedir?

Sefir kelimesi, Arapça kökenli sefaret sözcüğünden türetilmiştir. Sefaret kelimesi elçilik ve aracılık demektir. TDK'ya göre sefir kelimesi elçi demektir. Mecazi anlamda ise aracı ve arabulucu manasına gelir.

Örnek Cümle:

Onunla öğleden sonra saat ikide, sefaret binasının önünde buluşacağız.

Sefir Kimlere Denir?

Ülkeler arasında elçilik yapan kişilere sefir denir. Kadın elçiler ise sefire olarak adlandırılır. Kelime, özellikle Osmanlı döneminde birbiriyle küs olan kişileri barıştırmak için aracılık eden kişiler için de kullanılmıştır.

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ''elçiye zeval olmaz'' sözcüğü bazı kaynaklarda ''sefire zeval olmaz'' şeklinde kullanılır. Bunun nedeni Osmanlı döneminde elçi kelimesinin yerine daha çok sefir kelimesinin kullanılmasıdır. ''Sefire zeval olmaz'' sözü, elçilik ve aracılık yapan kişiler, başkalarının sözlerini nakleder, o nedenle elçiler cezalandırılmaz anlamına gelir.