Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Zıt Anlamlı Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Zıt Anlamlı Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Zıt Anlamlı Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Anlamları birbirinden farklı olan kelimeler zıt anlamlı olarak nitelendirilir. Manzum eserlerde sıklıkla kullanılan tezat sanatında da zıt anlamlı kelimelere yer verilir. Örneğin: ''Dünümü hatırlamam artık / Çünkü yarınım sensin'' (Dün - Yarın)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Alçakgönüllülük - Kibir
Kazanç - Zarar
Bereket - Kıtlık
Ak - Kara
Aydınlık - Zulmet
Galip - Mağlup
Alim - Cahil
Pak - Kirli
Çalışkan - Miskin
Latif - Kesif
Tefrika - Cem
Gıyaben - Vicahen
Âlâ - Berbat
İyi - Kötü
Sıcak - Soğuk
İkbal - İdbar
Tacil - Tecil
Hak - Batıl
Samimi - Riyakar
Dürüst - Yalancı
Öznel - Nesnel

Zıt Anlamlı Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Güvenli - Netameli
Fedakar - Bencil
Tatlı - Ekşi
Yavaş - Tez
Manidar - Saçma
Özenli - Rastgele
Sakin - Öfkeli
Reaya - Beraya
Özgürlük - Esaret
Şaşırtıcı - Monoton
Zarif - Nobran
Nazik - Kaba
Zehir- Panzehir
Sulh - Harp
Şifa - Hastalık
Güzel - Çirkin
Parlak - Sönük
Mahrem - Aşikar
Koyu - Silik
Dolu - Boş
Yoğun - Tenha
Münasip - Uygunsuz
Dost - Düşman
Bidayet - Nihayet
Sessiz - Konuşkan
Yokluk - Varlık
Sabırlı - Aceleci
Sevgi - Nefret
Mazi - Gelecek
Ses - Sükut

Zıt Anlamlı Sözcüklerle Cümle Örnekleri

1- Durumu ona açıklayabilmek için akla karayı seçtim.

Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan ''akla karayı seçmek'' deyiminde yer alan ''ak'' ve ''kara'' sözcükleri zıt anlamlıdır.

2- O beni unutmuş olsa da ben onu hep hatırlayacağım.

Unutmak - Hatırlamak

3- Derdini söylemeyen dermanını bulamazmış derler.

Dert - Derman

4- Umudunu kaybetme, çünkü her gecenin bir sabahı vardır.

Gece - Sabah

Not: Bazı ikilemeler de zıt anlamlı kelimelerden oluşur.

Örnekler:

1- Onu az çok tanıyorum. (Az - çok)
2- İyi kötü birlikte iki sene geçirdik. (İyi - kötü)
3- Gece gündüz demeden çalıştı ve sınavı kazandı. (Gece - gündüz)
4- Aşağı yukarı ben de senin gibi düşünüyorum. (Aşağı - Yukarı)