"Borcu yoktur" belgesi 2 iş gününde verilecek

"Borcu yoktur" belgesi 2 iş gününde verilecek

"Borcu yoktur" belgesi 2 iş gününde verilecek

Elektrik sağladığı tedarikçisini değiştirme kararı alan serbest tüketiciye, talep edilmesi halinde önceki tedarikçisi borcu olmadığına ilişkin belgeyi başvuru tarihini izleyen iki iş günü içerisinde verecek.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan, "Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 7. maddesinin 5. fıkrasında düzenlemeyes gidildi.

Bu değişikliğe göre, tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici ikili anlaşma yapmadan önce bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek zorunda olacak. Başvuru sahibinin bir önceki tedarikçisinden borcu olmadığına ilişkin belge talep etmesi halinde ise söz konusu belge, başvuru tarihini izleyen iki iş günü içerisinde başvuru sahibine verilecek.

Bugün yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğin hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütecek.