TEKEL'in son tuzlaları da özelleştiriliyor

TEKEL'in son tuzlaları da özelleştiriliyor

TEKEL'in son tuzlaları da özelleştiriliyor

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'in (TEKEL) tuz işletmelerine ait özelleştirmelerin bu yılın sonunda bitirilmesi öngörülüyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), TEKEL'in Çamaltı Tuzlası'nın özelleştirilmesi için ilk, Ayvalık Tuzlası'nın özelleştirilmesi için ise ikinci ihalesini açtı.

ÖİB'nin Resmi Gazete'de ve bazı gazetelerde yayımlanan ilanına göre, "işletme hakkının devri" ve "satış" yöntemi ile özelleştirilecek tuzlalar için açılan ihalede teklifler, 4 Aralık'ta, saat 17.00'ye kadar alınacak.

AA muhabirinin belirlemelerine göre, TEKEL'e ait Ayvalık Tuzlası'nın özelleştirilmesi için geçen yıl mayıs ayında ihale yapılmış, en yüksek teklifi veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ihale iptal edilmişti. Tuzla için 5 milyon dolar civarında teklif gelmişti.

Çamaltı Tuzlası ise ilk kez ihaleye çıkarıldı. Ayvalık Tuzlası'nda yılda ortalama 20 bin ton, Çamaltı Tuzlası'nda ise yılda 600 bin ton tuz üretiliyor.

TEKEL'in tuz işletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar 2005 yılında başladı. Önce kaynak tuzu işletmeleri, sonra kaya tuzu işletmeleri, daha sonra göl tuzu işletmeleri, sonra da deniz tuzu işletmeleri özelleştirildi.

Çamaltı ve Ayvalık tuzlalarının bu ihaleler kapsamında özelleştirilmesi halinde, TEKEL, tuz üretiminden tamamen çekilmiş olacak.

İlana göre, TEKEL'e ait Çamaltı ve Ayvalık tuzlaları için 16 Aralık 2031 tarihine kadar tesis edilen maden ruhsatı ve buluculuk hakları ile ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen tuz üretim işi ile ilgili varlıklar, bir bütün halinde "İşletme Hakkının Verilmesi" ve "satış" yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale kapsamında Çamaltı Tuzlası'nın geçici teminat bedeli 100 bin lira, ihale tanıtım dokümanı ve şartname bedeli 2 bin lira, Ayvalık Tuzlası'nın geçici teminat bedeli 25 bin lira, ihale tanıtım dokümanı ve şartname bedeli ise bin lira olarak belirlendi.

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhale konusu tuzlaların birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazlası için de teklif verilebilecek. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek herhangi bir şartı içeremeyecek.

İhaleye katılabilmek için öncelikle ihale konusu tuzlalar hakkında hazırlanan tanıtım dokümanı ile ihale şartnamesinin alınması gerekiyor. Gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları ihaleye katılabilecek. Teklif sahiplerinden, belirlenen geçici teminat mektupları alınacak.

ÖİB, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbest bulunuyor. Yurtdışında yerleşik taraflara satış ve devir, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na, Tapu Kanunu'na ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Yurtdışında yerleşik taraflar, bahse konu mevzuat hükümlerine göre, yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştıracak. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde bulunuyor.