Sigortalı ölmezse prim iade

Sigortalı ölmezse prim iade

Sigortalı ölmezse prim iade

Gönüllü BES’ten beklenen karı elde edemeyen, 2017’nin başında uygulamaya giren otomatik katılımdan da neredeyse zarar eden şirketler, yeniden hayat sigortalarını vitrine çıkardı. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan sigorta şirketlerinin yeni çıkardığı hayat sigortası ürünlerini kaleme aldı.

Noyan Doğan'ın köşesindeki yazıdan önemli bölümler şöyle:

"Önce bir tespit yapayım. 2003 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başladığında hayat sigortaları ikinci plana atıldı. Hayat şirketleri birer birer emeklilik şirketine dönüştü ve sigortacılar, BES’e odaklandı. 2003 sonrasında ise birikimli hayat sigortacılığı neredeyse durma noktasına geldi ve hayat sigortacılığı sadece banka kredileri ile birlikte verilen sigortalardan oluştu.

Şunu da belirtmekte fayda var, 2003 öncesinde de hayat sigortaları, özellikle de vefat teminatlı ürünler, tüketici tarafından ilgi görmedi. Bunun da iki nedeni var. Birincisi, o yıllarda, hayat sigortası dinen caiz sayılmadığından, belli bir kesim bu sigortaya uzak durdu ki, bu durum artık değişti. İkinci ve en önemli neden ise, vatandaşın, hayat sigortasına, ‘10-15 yıl prim ödeyeceğim, ölmezsem, ödediğim primler boşa gidecek, sigorta şirketine para kazandırmış olacağım’ yaklaşımı. Bu yaklaşım karşısında sigortacıların, ‘ya risk gerçekleşirse, geride kalanlar ne yapacak?’ söylemi de maalesef toplumda karşılık görmedi.

Vitrine yeni çıktı

Son dönemde ise gönüllü BES’ten beklenen karı elde edemeyen, 2017’nin başında uygulamaya giren otomatik katılımdan da neredeyse zarar eden şirketler, yeniden hayat sigortalarını vitrine çıkardı. Ama bu sefer farklı. Geçmişte yaşanan deneyimleri hesaba katan şirketlerin favori ürünü ise, prim iadeli hayat sigortası. Hemen hemen tüm şirketlerin; ‘herkese hayat sigortası’, ‘geri ödeyen sigorta’, ‘iyi ihtimaller sigortası’ gibi farklı isimler altında çıkardıkları ürünlerin ortak noktası ise; sigortalı, vefat etmezse ödediği tüm primler iade ediliyor. Risk gerçekleşmesi durumunda da kimi şirketler poliçede belirtilen tazminat tutarını sigortalının yakınlarına öderken, kimi şirketler ise vefat halinde ödenen primleri varislere iade ediyor."

Yazını devamını okumak için tıklayın