TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK bünyesinde istihdam etmek üzere araştırmacı, teknisyen, uzman yardımcısı, uzman ve ar-ge personeli alımı yapacak. Kurumda görev almak isteyen kişiler TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş başvuru sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmede Gebze, Konya ve Ankara merkezlerinde teknisyen, uzman yardımcısı, uzman ve ar-ge personeli alımı yapılacağı duyuruldu. En fazla alım ise Gebze alanında olacak. İşte detaylar…

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 26 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular 16 Ağustos saat 17:00'a kadar alınacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…