Büyüme için Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Büyüme için Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Büyüme için Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Türkiye'nin ekonomik büyümesine gelecek 10 yılda yıllık yüzde 1.5 ilave katkı sağlaması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye gönderildi.

Söz konusu tasarı vergi, enerji kamulaştırma ve yatırımların teşviki gibi önemli alanlarda düzenlemeler yapılmasını öngörüyor.

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı G20 ülkeleri arasında ulusal bir varlık fonu olmayan tek ülke olan Türkiye'nin bu alandaki eksikliğinin giderilmesini amaçlıyor.

Tasarıya göre ilk aşamada devlete ait çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak ilgili varlık fonunun kaynaklarının oluşturulması planlanıyor.Zaman içerisinde ise kendi kaynaklarını yaratan bir yapıya sahip olması öngörülen fonun Türkiye'de mega yatırımların finansmanını sağlamanın yanı sıra bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünü de azaltması bekleniyor.
Otomotiv pazarı yüzde 30 daraldı
Fonun ayrıca finansal stres ortamında piyasalarda stabilize edici bir görev üstlenmesi de öngörülüyor.

Fonun kurulmasıyla amaçlanan diğer hedefler arasında sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması, İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması, ek istihdam sağlanması, savunma havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi ile küresel oyuncu olmalarının sağlanması, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi altyapı projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman sağlanması, arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye için önem taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik setkörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi yer alıyor.

Tasarıda fon için "Ekonominin yapısal sorunlarını aşmasında katkı sağlamasının yanı sıra, dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına da katkı sağlayacaktır" görüşü de yer alıyor.

Fona aralarında sabit getirili menkul kıymetler, altın, hisse senetlerinin de yer aldığı tüm sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmesi için yetki verilirken ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak hakkı da getiriliyor.

İlk etapta Özelleştirme Fonu'ndan karşılanmak üzere 50 milyon TL tamamı ödenmiş sermaye ile kurulan fonun da sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilen kurul ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu'ndan Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından kaynak sağlanması öngörülüyor.

Fonun Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılması veya yönetilmesine karar verilen kamu kesimine dair kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan da kaynak sağlaması öngörülüyor.

İlgili tasarıda ayrıca EKK'da stratejik olarak belirlenen yatırımlara birçok vergi istisnası ve teşvik de getiriliyor.