Yapı müteahhidi olma şartları değişiyor

Yapı müteahhidi olma şartları değişiyor

Yapı müteahhidi olma şartları değişiyor

Müteahhitler, 1 Haziran 2019'da yürürlüğü girecek yönetmelik konusunda bilgilendirildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 1 Haziran 2019’da yürürlüğü girecek olan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile ilgili kentteki yapı müteahhitlerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eskişehir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantının açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, yönetmeliğin amacının; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirtti. Yönetmeliğin; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsadığını anlatan Çelik, “Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması gerekmektedir. Alınan Yetki Belgesi numarasının yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecektir” dedi.

Yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak

Yapı sahibinin, aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartının aranmayacağını belirten İl Müdürü Hikmet Çetin, şunları söyledi;

“Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremeyecek, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.”

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in de konuşmasının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirilerek ayrıntılı bilgi verildi ve eğitim, karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.