Yasin Hacıoğlu: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

Yasin Hacıoğlu: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

Yasin Hacıoğlu: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

Canlı yayın bağlantısına katılan Hacıoğlu, Bu kararın ülkemizin merkez bankası altın rezervi için altın bir adım olduğunu belirtti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı. En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesini mümkün kılan düzenleme kaldırıldı dedi.

“Yolcu beraberinde gümrük müdürlüklerine beyan verdikten sonra aracı kurumlar aracılığı ile 25 Kilogram beraberinde ise işlenmemiş ham altın getirebilecek”.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yapılacak ithalata ilişkin istisnaları belirlemeye yetkili olacak. Kararın 7. maddesinin (a) bendine eklenen hükme göre, bakanlık ayrıca, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre %100 blokeli teminet veyahut %5 Nakit teminat ile yurda altın ithalatını düzenlemeye yetkili kılındığını belirtti.

İthalatta BIST listesinde yer alan rafineri damgalı ürün zorunluluğu kalktı

6’ncı fıkralarda yapılan bu düzenlemeyle aynı zamanda Dördüncü fıkra kapsamında yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

Öte yandan 6’ncı maddenin ikinci fıkrasına, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ayar raporlarının Gümrük İdarelerine ibraz zorunluluğu getirildi.

Ayrıca Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara Cumhurbaşkanı kararıyla eklenen hüküm uyarınca dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatı serbest olacak.

Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında söz konusu ithalat yalnızca TCMB ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bahsedilen aracı kuruluşlar, dahilde işleme rejimi kararı dışında ithalatı gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde ilgili borsaya veya katılım bankalarına teslim etmek zorunda olacaklar.