Son Dakika

Askerliğin tanımı değişiyor

Askerliğin tanımı değişiyor

Askerliğin tanımı değişiyor

TSK İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik öngören yasa ile askerlik tanımı da "harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde değişiyor.

TSK İç Hizmet Kanunu, Askerlik Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda da değişiklik öngören Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Askerlik tanımının değiştirildiği 35 maddelik tasarıda TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki, "Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak" görevi de "Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak" şeklinde değiştirildi. Tasarıda İç Hizmet Kanunu'nun, TSK mensuplarına siyasi parti ve derneklere girmeyi ve faaliyette bulunmalayı ve beyanat vermeyi yasaklayan 43. maddesi de "TSK mensupları siyasi faaliyette bulunamaz" şeklinde değiştirildi.

Değişiklik yapılacak kanunlardaki maddelerin mevcut hali ile tasarıda yer alan halleri şu şekilde:

TSK İç Hizmet Kanunu 2. Madde

Eski hali: "Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur."
Yeni hali: "Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir."

TSK İç Hizmet Kanunu 35. Madde

Eski hali: "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır."
Yeni hali: "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi: Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır."

TSK İç Hizmet Kanunu 43. Madde

Eski hali: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır."
Yeni hali: "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz."