Sözleşmeli erler için üst yaşı sınırı değişti

Sözleşmeli erler için üst yaşı sınırı değişti

Millî Savunma Bakanlığı, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre sözleşmeli er olarak atananların sözleşmeleri en fazla 29 yaşın bitimine kadar yapılabilmesi kuralı değişti.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası "Sözleşmeli er adayı olarak alınanların bundan sonraki terfi, sözleşmenin yenilenmesi, sözleşmenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin işlemler ile buna benzer diğer bütün işlemleri bağlı oldukları tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge, sahil güvenlik bölge (ve eşidi) komutanlarınca, eşidi eğitim merkezi komutanlıkları ile eşidi kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirliklerinde kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birliklerinde personel başkanlarınca veya yetki verilen komutanlıklarca yapılır." şeklinde değiştirildi.


Yaş sınırı 32'ye yükseldi


Aynı Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi "Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir." şeklinde düzenlendi.


Kanuna göre, 6191 sayılı Kanuna göre, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olanlar sözleşmeli er olabiliyor.


Bu yeni yapılan düzenleme gereğince, 25 yaşında işe giren bir aday, azami 7 yıllık çalışma imkanı gereğince, 32 yaşına kadar görev yapabilecek. Daha önceden 29 yaş üst sınır olarak belirlenmişti.


Görenler cep telefonuna sarıldı!


Diğer deşiklikler


Yönetmeliğin 15. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna "Tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge, sahil güvenlik bölge (ve eşidi) komutanlarınca veya eşidi kurum amirlerince; kolordu ve orduya (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikleri için personel başkanlıklarınca veya yetki verilen makamlarca rütbe terfilerinin onaylanması. Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların sözleşme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın 6191 sayılı Kanunda belirtilen azami hizmet süresini geçmemek üzere uzatılabilir." cümlesi eklendi.


Türkiye-Brezilya capsleri


EMEKLİYE AYRILAN SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER


Yönetmeliğin 21. maddesine "Vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır." fıkraları eklendi.


Logoların gizli anlamları


Aynı Yönetmeliğin 26. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:


"Erbaş ve erlerin ilk ve müteakip birliklere tertibi, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. Bu şekilde tertip edilen personel hakkında 1111 sayılı Kanunun erbaş ve erlere ilişkin hükümleri uygulanır."


28. maddenin birinci fıkrasının sonuna "Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar." cümlesi eklendi.


Aynı Yönetmeliğe, "Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi hükümleri uygulanır." ek maddesi eklendi.


 Toplu taşıma araçlarından şaşırtan manzaralar...

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS