Aylak Ne Demek? TDK'ya Göre Aylak Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Aylak Ne Demek? TDK'ya Göre Aylak Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Aylak Ne Demek? TDK'ya Göre Aylak Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

Dolaşmak ve gezmek anlamına gelen aylamak fiili, 14. yüzyıldan beri kullanılan eski Türkçe bir sözcüktür. Bu kelimeden türetilmiş olan aylak sözcüğü ise işi gücü olmayan ve sağda solda amaçsızca dolaşan kimse anlamına gelir. Aylak sözcüğü aynı zamanda, çalışmak istemeyen, tembel kişiler için de kullanılır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Aylak Ne Demek? 

Zamanını doğru ve verimli kullanamayan, fırsatı olmasına rağmen çalışmayan ve vaktinin çoğunu boş boş dolaşarak harcayan kişilere aylak denir. Bu kelime ''aylak aylak'' şeklinde ikileme olarak da kullanılır. 

Aylak kelimesinin içinde yer aldığı birçok deyim günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Örneğin yapacak hiçbir şey bulamayan ve canı sıkılan kişiler için aylak aylak dolaşmak deyimi kullanılır. ''Aylak adam işi'' deyimi ise herhangi bir neden ve amaç doğrultusunda gerçekleştirilmeyen eylem anlamına gelir. 

TDK'ya Göre Aylak Kelime Anlamı Nedir? 

TDK'ya göre aylak sözcüğü kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

İlk Anlamı: İşsiz, çalışmak istemeyen, tüm zamanını boşa harcayan, avare 

İkinci Anlamı: Sorumluluk almaktan kaçınan kimse, başıboş, serseri. 

Örnek Cümleler: 

1- Bütün gün aylak aylak dolaşacağına babana işlerinde yardım etsene. 

2- Aylak Adam kitabı Türk Edebiyatının en önemli ve değerli eserlerinden biridir. 

Kimlere Aylak Denir? 

Çok fazla boş vakti olmasına rağmen zamanını iyi değerlendiremeyen ve yarını düşünmeden sadece ânı yaşayan kişiler aylak olarak nitelendirilir. Aylak kelimesi, hayta, avare ve işsiz sözcükleriyle eş anlamlıdır.