Negri İstanbul'a geliyor

Negri İstanbul'a geliyor

Negri İstanbul'a geliyor

Ünlü komünist felsefeci Antonio Negri, MonoKL Yayınları'nın Bakırköy Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği uluslararası konferans kapsamında İstanbul'a gelecek. Negri, 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek "Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri" konferansına katılacak.

Michael Hardt ile birlikte 2000 yılında yayınlanan "İmparatorluk" adlı kitaplarında küresel egemenliğin yeni biçimini tanımlayan Antonio Negri, dünya çapında bir etki yaratmışlardı. Bu kitaplarında sosyalist kuramda da köklü bir paradigma değişikliği öneren ve bunun teorisine girişen Hardt ve Negri, emperyalizm teriminin artık durumu açıklayamadığını, bunun yerine ulus-devletler kadar ulusüstü kurum, şirket ve STK'ları da içeren, her yere yayılan bir emperyal ağın var olduğunu savundular. Bu yeni egemenlik biçimini, düşmanı ve alanı belirsiz, sürekli bir küresel savaş hali olarak da anlatan Hardt ve Negri, bu durumun yaşamın her alanına yayılıp, demokrasinin süresiz askıya alınmasına zemin hazırladığını ve "Küresel bir Apartheid" düzenine girildiğini anlatmışlardı.

Yeni bir öznellik tanımlamışlardı: Çokluk

Tanımladıkları bu küreselleşme biçiminin aynı zamanda sayısız küresel ortaklaşma biçimine de hayat verdiğini ve son yıllardaki direnişlerde bunun görüldüğünü belirten Hardt ve Negri, farklı emek biçimlerinin kendi tekilliklerini koruyarak birlikte ortak zeminler geliştirdiklerini ve bunların her tür üretimin koşulu haline geldiğini ileri sürmüşlerdi. Bu ortak payda temelinde etkileşim içinde olan tekilliklerin farklılıklarından vazgeçmeden bir araya geldiklerini anlatan Hardt ve Negri, buradan hareketle "Çokluk kavramını geliştirmiş ve 2004 yılında da bu kitaplarını yayınlamışlardı. Hardt ve Negri, "Çokluk"u, sözünü ettikleri tekillik ve ortaklık dinamiğinden doğan öznellik olarak tanımlamışlar ve ne halk gibi türdeş ne de kitleler gibi parçalı olmadığını vurgulamışlardı.

"Tekilliklerden örülü ağ"

Hardt ve Negri'ye göre, her bariyeri aşan kontrolün tektipleştirici gücünden uzaklaşan daha melez bu öznellikler özdeşlik olmaktan çıkarak, tekillikler oluyor ve bu tekilliklerden örülü ağ hareketi de küresel kapitalist hiyerarşiler için sürekli bir tehdit oluşturuyordu.

27-28 Nisan'da İstanbul'da
 
Dünya çapında etki yaratan bu görüşlerin sahibi Antonio Negri, MonoKL Yayınları ve Bakırköy Belediyesi'nin "Filozoflarla İstanbul'da" konferans serisi kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek "Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri" konferansı kapsamında İstanbul'da olacak. Konferans 27-28 Nisan tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi'nin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde olacak.

Agamben de gelmişti

Bakırköy Belediyesi - Monokl Yayınları, 30 Kasım-3 Aralık 2012 tarihlerinde düzenledikleri "Demokrasiler Çağında Uygarlık" başlıklı konferansta da Giorgio Agamben'i Türkiyeli okurları ve dinleyiciler ile buluşturmuştu.

Otonomistlerin önde gelen isimlerindendi

İtalyan felsefeci Antonio Negri, Alman tarihselciliği üzerine hazırladığı bitirme teziyle felsefe diplomasını aldıktan sonra iki yıl Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştı. 1959 yılında Hukuk profesörlüğüne hak kazandı ve 1967 yılına kadar Padua Üniversitesi'nde görev yaptı.1967 yılında ayrıca Devlet Doktrinleri profesörü olarak atandı.Bir çok yayımcılık faaliyetinde bulundu. İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel bir yayın organı olan Progresso Veneto dergisinin yöneticiliğini yaptı.Daha sonra sosyalistlerin Hıristiyan Demokrat Parti'yle koalisyon yapması sonucu Negri bunu kabul etmeyerek partiden ayrıldı.

Aldo Moro cinayetiyle suçlanmıştı

Bu tarihten sonra Kızıl Defterler (Qaderni Rossi) adlı dergide yazmaya başladı. Bu sırada farklı felsefe dergilerinde de (Aut-Aut, Critical del Dretto) yazıları yayımlandı. Yeni bir siyasal oluşum çevresi olan Potere Operairo'da Negri önplana çıkan bir kuramcı oldu. Autonomia hareketi bu dönemde doğdu ve Negri bu ayaklanmanın sorumlularından biri olarak suçlandı. Bu suçlamalardan aklandı, ancak daha sonra, 1979 yılında, Kızıl Tugaylar'ın Aldo Moro'yu kaçırıp öldürmelerinin sonrasında yapılan soruşturmalara bağlı olarak suçlanıp tutuklandı. Negri'nin Kızıl Tugaylarla'la ilişkisi kanıtlanamadı. Buna rağmen dört buçuk yıl hapiste kaldı ve Radikal Parti'nin listesinden cezaevindeyken İtalyan Parlamentosu'na seçilerek serbest kaldı. Ancak dokunulmazlığı kaldırıldı ve Negri bunun sonucunda İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. 1997'ye kadar Fransa'da yaşadı ve o yıl İtalya'ya geri döndü. Kalan hapis cezasını çekmek için yeniden hapse konuldu.

Türkçe'deki kitapları

Negri'nin dünya çapında etki yaratan ve Türkçe'de de yayınlanan kitapları ise şöyle:

İmparatorluk
Michael Hardt, Antonio Negri
Çeviren: Abdullah Yılmaz
Ayrıntı YayınlarıÇokluk

Michael Hardt, Antonio Negri
Çeviren: Barış Yıldırım
Ayrıntı YayınlarıOrtak Zenginlik
Michael Hardt, Antonio Negri
Çevirenler: Efla-Barış Yıldırım
Ayrıntı YayınlarıMarx Ötesi Marx Grundrisse Üzerine Dersler
Antonio Negri
Çeviren: Münevver Çelik
Otonom YayıncılıkDuyuru
Michael Hardt, Antonio Negri
Çeviren: Abdullah Yılmaz
Ayrıntı YayınlarıYıkıcı Politika 21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto
Antonio Negri
Çeviren: Akın Sarı
Otonom YayıncılıkDevrimin Zamanı
Antonio Negri
Çeviren: Yavuz Alogan
Ayrıntı Yayınları


Avrupa ve İmparatorluk Kurucu Bir Süreç Üzerine Düşünceler
Antonio Negri
Çeviren: Kemal Atakay
Otonom Yayıncılık


İmparatorluktaki Hareketler Geçişler ve Görünümler
Antonio Negri
Çeviren: Kemal Atakay
Otonom Yayıncılık


Aykırı Spinoza
Antonio Negri
Çevirenler: Eylem Canaslan - Nurfer Çelebioğlu
Otonom Yayıncılık


Bizim Gibi Komünistler
Felix Guattari, Antonio Negri
Çevirenler: Barış Özçorlu, İlkay Sümer, Mustafa Erata
Otonom Yayıncılık


Yaban Kuraldışılık Spinoza Metafiziğinin ve Siyasetinin Gücü
Antonio Negri
Çeviren: Eylem Canaslan
Otonom Yayıncılık
Tükendi

Dionysos'un Emeği Devlet Biçiminin Bir Eleştirisi
Michael Hardt, Antonio Negri
Çeviren: Ertuğrul Başer
İletişim Yayınevi