Fuzuli Kimdir, Özellikleri Nelerdir? Fuzuli En Bilinen Eserleri Ve Sözleri…

A A

18.01.2022 - 01:47

Fuzuli, Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk asıllı divan şairinin en mühim temsilcisidir. Türk asıllı şiiri ve edebiyatını mühim seviyede etkilemiştir. Anlamlı sözleri ile her kişinin yaşamına dokunmuş ve mühim seviyede gönüllerinde iz bırakmıştır. Fuzuli takma adı ile tanınmış Türk asıllı divan şairinin esas adı Mehmet bin Süleyman'dır.

Fuzuli Kimdir, Özellikleri Nelerdir? Fuzuli En Bilinen Eserleri Ve Sözleri…

Fuzuli Kimdir

Esas isminin Mehmet, babasının isminin Süleyman olduğu bilinmekle birlikte hangi tarihte ve nerde doğduğu ile ilgili net bilgi olmamaktadır. Mevcut kaynaklar onun 1495’te Bağdat civarında doğduğunu, 1556’da öldüğünü kaydetmektedir. Bilindiği kadarıyla onun yaşamı Kerbelâ, Hille, Bağdat’ta gitmiştir. Arapça ve Farsçayı da bu dillerde eksiksiz eser kaleme alabilecek ve şiir söyleyebilecek seviyede öğrenebilmiştir. Fuzûlî, bağdatın fethinde önderlik eden padişah olan kanuniye kasideler takdim etmiş, münferitca Bağdat seferine giren şairlerden Taşlıcalı Yahya Bey’le ve Hayalî Beyde tanışmıştır.

Kanunî daha Bağdat’tan münferit olmadan Fuzûlî’ye maaş bağlanacağına dair söz verilmiş, ama daha sonradan bu maaş gündelik 9 akçe gibi onun küçük gördüğü bir miktardan meydana gelmiş, bunu üzerinde şair ünlü bir eserini yani şikâyetnâme”sini yazarak memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.

Fuzulinin Edebî Özellikleri

Fuzûlî’ye göre şiir, kişiyi yücelten ilâhî bir Armağanıdır.

Güzellik ve aşk bakış açısıyla beraber devrinin ruh ve beden ile ilgili tasavvuf felsefesiyle dünya ve yaşam bakış açısını ise başta “Leyla vü Mecnun” mesnevisi olmak suretiyle divanlarındaki türlü şiirlerde ortaya koymuştur.

Fuzulinin En bilinen Eserleri

Arapça Divan

Farsça Divan

Türkçe Divan

Leylâ vü Mecnûn

Beng ü Bade

Hadîs

Erbain Tercümesi

Sohbetü’l-Esmâr


Fuzili'nin En Bilinen Sözleri

Söylesem tesiri olmaz sussam kalp razı değil.

Deli olana hazine değil virane gerektir.

Dünyaya ümit bağlamak olmaz katiyen ölümü unutmak olmaz.

Cana tamah etme can kuşku yoktur ki geçicidir.