Göktürk Alfabesi Özellikleri Nelerdir? Göktürk Alfabesi Nasıl Yazılır?

Göktürk Alfabesi Özellikleri Nelerdir? Göktürk Alfabesi Nasıl Yazılır?

Göktürk Alfabesi Özellikleri Nelerdir? Göktürk Alfabesi Nasıl Yazılır?

Göktürk alfabesinin kökeni 6. yüzyıla dayanmaktadır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olan Göktürk alfabesi Orhun yazıtlarında da kullanılmıştır. Bu nedenle diğer ismi Orhun yazıtları olarak bilinmektedir. Türk milletinin isminin geçtiği ilk metin olmasından dolayı tarih açısından büyük önem taşımaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Göktürk Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Türkler tarih boyunca farklı coğrafi bölgelere göç etmiştir. Bu nedenle kullandıkları alfabelerde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Göktürk alfabesi Türklerin ilk kullandıkları alfabe olarak bilinmektedir. Bu eserler taş üzerine yazılmış ve Türk tarihinin belgeleri niteliği taşımaktadır.

Yapılan bazı araştırmalara göre bu alfabenin kökeni farklı medeniyetlere dayanmaktadır. Göktürk alfabesinin Türklere has olduğu ise Danimarkalı bir bilimci tarafından ortaya çıkmıştır. Göktürk alfabesinin sahip olduğu özellikler ise şunlardır:

- Göktürk alfabesinde harfleri simgesi olan iki harf bulunmaktadır.
- Göktürk alfabesi sesli ve sessiz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
- Göktürk alfabesinde harflerin arasına boşluk bırakmak için iki nokta üst üste konulmaktadır.
- Kullanılan bu noktalama işareti ile birlikte yazılar daha belirgin olmuştur.
- Göktürk alfabesinde iki nokta üst üste dışında başka bir noktalama işareti kullanılmamaktadır.
- Göktürk alfabesinde ünlü harflerin sesli veya sessiz gibi ayrımı bulunmamaktadır.
- Ünlü harfler ince ve kalın olmak üzere iki kısımdan oluşur.
- Ünsüz harflerin kullanımında ve ince şeklinde harflerde değişim oluşmaktadır.

Göktürk Alfabesi Nasıl Yazılır?

Göktürk alfabesi 38 harften oluşmaktadır. Göktürk alfabesinde '' a-a'' ''i-ı'', ''o-u'' ve ''ö-o'' sesleri birbirinden ayrılmamaktadır. Göktürk alfabesi Köktürk alfabesi olarak da yazılmakta ve oluşumunda bazı önemli resimlerin kullanıldığı varsayımları bulunmaktadır.

Göktürk alfabesinde toplamda 38 harf bulunmakta ve bunların 4 tanesi ünlü harfler olmaktadır. Alfabe içerisinde sessiz harflerin çok olmasının nedeni ise bazı harflerin iki işaret ile gösterilmesidir. Ayrıca alfabe içerisinde yanındaki sesli harfin ince veya kalın oluşuna göre ''y, t, s, r, n, l, ğ, g, d, b'' seslerini veren ikişer harf bulunmaktadır. Göktürk alfabesinin yazılışı şu şekilde olmaktadır:

- Göktürk alfabesinde çift seslerde çift ünsüz işaretleri bulunmaktadır. Bu sesler ''yn, nç, ok, ık'' gibi kullanılmaktadır.
- Bitişmeyen Göktürk harfleri bitişik yazılmaktadır.
- Alfabede sözcükler arasında üst üste iki nokta konularak ayrılır.
- Alfabede yaz genellikle sağdan sola doğru kullanılır.
- Alfabede sesli harfler fazla kullanılmaz. Fakat sesli harfler var ise ilk hecede yer almaktadır.
- Göktürk alfabesinde sessiz harflerde karışıklık ya da karıştırma olmaz. İnce ve kalın sessiz harfler birbirinin yerine kullanılabilmektedir.