Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Kitap Kaynakçası Yazma Kuralları Nelerdir?

Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Kitap Kaynakçası Yazma Kuralları Nelerdir?

Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Kitap Kaynakçası Yazma Kuralları Nelerdir?

Bir eser yazılmak amacıyla akademik bir tez yazmak, akademik bir makale hazırlamak için birden fazla kaynaktan yararlanmak mümkün olmaktadır. Bir kitap yazımında başka kaynaklardan faydalanıldığının belirtilmesi gerekmektedir. Kitap kaynakçasının belirtilmesi için de belirli kurallar çerçevesinde kaynakçanın oluşturulması gerekmektedir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır? Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 Bir eser yazılırken başka kaynaklardan alıntı yapıldıysa veya başka kaynaklar üzerinden esinlenme şeklinde yazı yazıldığında kaynak belirtmek gerekmektedir. Kaynak belirtilmeksizin yapılan çalışmalarda akademik olarak bir karşılık bulunmadığı gibi oluşturulmak istenen eserde kaynağı olmayan tespitler yer aldığı için değerini kaybetmektedir. 

 ​​​​​Kitap kaynakçası yazılırken belirli kurallar çerçevesinde kaynakçanın oluşturulması eserin kaynaklarının da belirli sırayla hazırlanarak belirtilmesi gerekmektedir. 

 Kitap Kaynakçası Yazma Kuralları Nelerdir? 

 Kitap yazılırken kaynakçanın oluşturulması genel bazı kurallar ve düzen çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Kitap kaynakçası yazım kurallarının genel olmasının nedeni okuyucunun kaynaklara ulaşabilmesine ve bunu bir düzene uygun şekilde yapabilmesine bağlı olmaktadır. 

 Kaynakça hazırlanırken hangi kaynaktan hangi bilginin edinildiği not edilmelidir. 

 Kaynakça oluştururken önce yazarın adı yazılmalıdır. Daha sonra eserin adı yazılmalıdır. Ardından eserin yayınlandığı yayın evi ve yayın evinin bulunduğu şehir ve en son da eserin basıldığı yıl yazılmalıdır. Kaynakça belirtirken "," işaretleri konularak eklenen veriler birbirinden ayrılmalıdır. 

 Yazılacak eserin çeşidine göre de kaynakça farklılık gösterebilmektedir. Örneğin akademik bir makale içerisinde birden fazla kaynaktan yararlanmak gerektiği için kaynak belirtmek bir sıralama şeklinde yapılmalıdır. 

 Akademik makale yazımında kaynakça da birden fazla akademik dergi veya kaynak belirtmek gerektiğinde ise birinci yazarın adı soyadı; diğer yazarın adı soyadı, yayın yılı, makalenin başlığı, derginin ismi, cilt no, sayfa aralığı gibi bilgiler yer almalıdır. 

 Yazılan eserlerde özellikle kitaplarda kaynağın adı veya kitabın adı bilinmiyor ise kaynakça bölümünde anonim olarak belirtilmesi gerekmektedir.