Yordam Kitap'ın Ekim Devrimi üçlemesi Bolşevkiler İktidarda ile tamamlandı

A A

23.05.2016 - 11:05 Son Güncelleme: | Haber Kaynağı: Cnnturk.com

Yordam Kitap'ın okura sunduğu Alexandre Rabinowitch'in Bolşevikler İktidara Geliyor ve Devrime Doğru ile başlayan Ekim Devrimi Üçlemesi, Bolşevikler İktidarda - Petrograd'da Sovyet Yönetiminin İlk Yılı ile tamamlandı. Sovyet iktidarının ilk yılına odaklanan kitabın yanı sıra, Serge Wolikow'un Komünist Enternasyonal'in neden uzun süre hayatta kalamadığı sorusuna yanıt aradığı çalışması Komünist Enternasyonal (1919-1943) - Komintern veya Yıkılan Dünya Devrimi Partisi Hayalleri'ni de yayımladı. Socialist Register'in Strateji Sorunu'nu ele alan 2013 sayısı da Yordam'dan çıktı.

Yordam Kitap'ın Ekim Devrimi üçlemesi Bolşevkiler İktidarda ile tamamlandı

Yordam Kitap, Mayıs ayında 3 yeni kitap ve 1 tekrar basım kitap yayınlıyor: Bolşevikler İktidarda, Socialist Register 2013: Strateji Sorunu ve Komünist Enternasyonal (1919-1943)

Yordam Kitap, seçkin Marksist dergi Socialist Register'ı yayınlamaya devam ediyor. Socialist Register'ın Strateji Sorunu başlıklı 2013 yılı sayısı, Marksizmin yetkin isimleri Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber tarafından hazırlandı. Türkçe çeviriyi ise Umut Haskan ve Tulga Buğra Işık üstlendi.

Teknoloji artık bir yok etme aracı

Socialist Register 2013 - Strateji Sorunu

Marksist düşüncenin uluslararası alanda etkili ve prestijli yayını Socialist Register, 2013 yılındaki sayısını, solun stratejik yaklaşımlarına ayırdı. Halen içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve toplumsal kriz, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı şiddetlerde varlığını hissettirirken, sol neler yaptı, neler yapmalıydı? Arap Baharı, ABD'deki İşgal (Occupy) hareketleri, Yunanistan'da Syriza'nın yükselişi, İspanya'da Öfkeliler hareketi ve başka coğrafyalardaki dalgalanmalarla birlikte düşündüğümüzde, tüm dünyada eğer "kendiliğinden" hareketlerin ötesine geçilecek ve hem "kriz" hem de "sistem" gerçekten aşılacaksa, solun önüne ciddi ve yeni stratejik hedefler koyabilmesi gerekiyor. Kitap, gerek krizin boyutlarını gerekse onun farklı okumalarından hareketle solun stratejik anlamda yapması gerekenleri tartışma masasına yatırıyor.

Nasıl Üretmeli, Nasıl Tüketmeli, Nasıl Yaşamalı?

Marksist düşüncenin üç yetkin ismi, Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber'ın yayına hazırladığı Strateji Sorunu, krizin temel ve tali dinamiklerini, sendikal mücadelede değişenleri ve işçi meclislerini, otonom hareketler ile katılımcı ve şeffaf karar mekanizmalarını, Batı'da ve Latin Amerika'da sol partilerde yaşanan dönüşümü, sosyalist-feminist hareketlerin yeni stratejik yaklaşımlarını, sosyalizm ve komünizm kavramlarının geleceğini tartışan makalelerden oluşuyor. Hepsi strateji sorunu ekseninde ve "bugün, sol ne yapmalı?" diye düşünenlerin zihinlerini açacak kalibrede…

Yordam Kitap, kitaplığına uluslararası komünist hareketin tarihini anlatan bir çalışmayı da ekledi. Komünist Enternasyonal (1919-1943), Serge Wolikow tarafından kaleme alındı. Kitabın çevirisini ise Erden Akbulut üstlendi.

Komünist Enternasyonal (1919-1943)
Komintern veya Yıkılan Dünya Devrimi Partisi Hayalleri

"Enternasyonal'le kurtulur insanlık". Dünyadaki tüm komünistler, sosyalistler ve enternasyonalist sol düşünceye sahip geniş bir kesim, Enternasyonal Marşı'nın bu sözlerini sahiplenirken, Komünist Enternasyonal ya da Komintern neden uzun süre hayatta kalamadı?

Yordam Kitap Marksist Klasikler Dizisi'ne Lenin ile devam ediyor

"Geçmişten Geleceğe Sosyalizm" dizisi kapsamında yayınlanan Komünist Enternasyonal (1919-1943), en temelde bu sorunun yanıtını ararken, beraberinde birçok tartışma başlığı açıyor: Dünya partisinin kuruluşu ve örgütlenmesi nasıl yaşandı? Ana örgüt, yan örgütler, tek bir merkezden yönetim, inisiyatif alabilme ve güdümlü olma tartışmaları neler getirdi?

Yordam Kitap'tan Samir Amin seçkisi

Dünya devrimi beklentisi geriye düştüğünde neler oldu, Komünist Partilerin "Bolşevikleşmesi" ne gibi sonuçlara yol açtı? Halk cephesi tartışmaları nasıl başladı, Komintern faşizme karşı nasıl bir tavır aldı? Savaş sınavı neden dağılma getirdi, yurtseverlik tartışmaları nasıl sonuçlandı? Kapitalizmin krizi, devletin siyasi biçimleri ve iktisadi rolüne dair neler tartışıldı? Komintern'deki farklı KP'ler ulusal soruna nasıl yaklaştı, radikal inkâr ile taktik yüceltme arasında ipler nasıl gerildi?

Kitap, tüm bu soruların ve daha fazlasının ışığında; kazanımları ve zaafları, eksileri ve artılarıyla Komintern'e dair bütünlüklü bir okuma niteliğinde.

Ekim Devrimi üçlemesi tamamlandı

Alexandre Rabinowitch'in Bolşevikler İktidara Geliyor ve Devrime Doğru ile başlayan üçlemesi, bu ay, Bolşevikler İktidarda kitabının yayınlanmasının ardından tamamlandı. Bolşevikler İktidarda kitabının çevirisini Can Saday, Hakkı Başgüney ve Nihan Elmas üstendi.

Kapitalizmin 500 yıllık tarihinin sonu mu geliyor?

Bolşevikler İktidarda
Petrograd'da Sovyet Yönetiminin İlk Yılı

Bolşevikler İktidarda, Alexander Rabinowitch'in pek çok yorumcu tarafından en kapsamlı ve başarılı 1917 Sovyet Devrimi incelemesi olarak görülen üçlemesinin son kitabı. Üçlemenin önceki kitaplarında devrime giden yolu ve devrim anını zengin ayrıntılarla aktaran Rabinowitch, bu kez, 1991 sonrası erişime açılan yeni arşivlerden de faydalanarak, Sovyet iktidarının ilk yılına odaklanıyor. Kitapta, muzaffer bir devrimin muktedir bir devlete, "isyancıların yöneticilere" dönüşme sürecine; geri adım ve ileri hamleleri, zafer duyguları ve yenilgi kaygıları, ittifakları ve ayrışmaları, kısacası tüm coşku ve gerilimleriyle tanıklık ediliyor.

Taner Timur 2015'i yazdı: "Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı"

Sosyalist iktidarın Birinci Dünya Savaşı, açlık, işsizlik, karşı-devrimci komplolar tarafından kuşatılmışlık duygusu içinde hayatta kalma çabasını anlatan kitap, "devrimin çocukları" arasındaki ayrışmalara da yakından bakıyor. Barış, emekçi kitlelerin siyasete katılımı, temel özgürlükler, anayasa gibi başlıklarda dönemin sosyalist partileri arası açılar ve sertleşen çatışmalar, bu incelemenin kadrajına giriyor.

Üçlemenin yine Yordam Kitap tarafından basılan Devrime Doğru ve Bolşevikler İktidara Geliyor ciltleriyle birlikte bu kitap, çok sayıda veriyi bir belge yığınına dönüştürmeden derleyerek ve akıcı bir kurgu içinde öyküleyerek Sovyet iktidarının ilk yılında yaşananlara dair yeni bir ufuk kazandırıyor.

Yordam Kitap, Sadık Usta'nın Dünyayı Değiştiren Düşünürler'in 2. cildinin tekrar basımını da gerçekleştirdi.