Yordam Kitap'tan Samir Amin seçkisi

A A

28.03.2016 - 10:30 Son Güncelleme: | Haber Kaynağı: Cnnturk.com

Samir Amin Bağımlılık Okulu'nun yaratıcılarından dünyadaki önemli Marksist iktisatçılardan biri. Amir'in en az 10 kitaptan oluşacak seçkisini Yordam Kitap okurla buluşturuyor. Amin'in Liberal Virüs ile Modernite, Demokrasi ve Din kitapları Fikret Başkaya'nın Fransızca'dan çevirisiyle yayınlandı.

Yordam Kitap'tan Samir Amin seçkisi

Yordam Kitap, 4 yeni kitabı okurla buluşturdu. Metin Çulhaoğlu'nun "Tarih, Türkiye, Sosyalizm: Bir Mirasın Güncelliği", Sadık Usta'nın hem çevirmenliğini üstlenip hem de yayına hazırladığı "Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt II: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Yeni Bir Çağın Doğuşu", Marksist iktisatçı Samir Amin'in "Liberal Virüs - Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması" ve "Modernite, Demokrasi, Din - Kültüralizmlerin Eleştirisi" kitaplarını Fikret Başkaya'nın çevirisiyle yayınladı.

Türkiye'de Marksist teoriye büyük bir katkı koyan Metin Çulhaoğlu, Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu kitabının ardından, güncelliğini hâlâ koruyan Tarih, Türkiye, Sosyalizm: Bir Mirasın Güncelliği kitabı da Yordam Kitap'tan çıktı.

Kapitalizmin 500 yıllık tarihinin sonu mu geliyor?

Tarih, Türkiye, Sosyalizm
Bir Mirasın Güncelliği

Metin Çulhaoğlu, Marksizmin belli "sorun alanları"na dönük tartışmaları ve Marksist yöntemi, Türkiye toprağına basarak ve özgün bir bağlamda çerçevelendirerek okurlarla paylaşan yetkin ve üretken isimlerden biri. Çulhaoğlu'nun yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan ilk çalışması Tarih, Türkiye, Sosyalizm, Türkiye'de Marksist teori alanındaki klasik metinlerden biri olarak, zamanın zorlu sınavlarını başarıyla geçen, güncelliğini koruyan, dünü ve günü birlikte tartışan, geleceğe uzanan bir yapıt…

Eşitsiz gelişme yasasının güncelliğinden Marksizme yöneltilen "indirgemecilik" eleştirilerine, Bonapartizm kavramının tarihselliğinden reel sosyalizm deneyimlerinin açtığı tartışma başlıklarına ve ekonomizm ile volontarizm gibi klasik "gerilim alanları"na dönük toparlayıcı bölümlerden oluşuyor. Türkiye'de Marksist düşüncenin nasıl geliştiği tartışmaları, İttihatçılardan 1960'lara uzanan süreçle (geçmiş) 1960'tan günümüze yaşananlar (tarih) ve aydınların konumlanışı da, Tarih, Türkiye, Sosyalizm tartışmaları içinde önemli bir yer tutuyor. Koyu teorik ve politik tartışmaların ortasında, Orhan Pamuk'un Sessiz Ev'ini, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam'ını ya da Balzac ve Flaubert'den Çehov ve Dostoyevski'ye dünya edebiyatının büyük yazarlarını görürseniz şaşırmayın... Bir Metin Çulhaoğlu klasiği okumaktasınız!

Somalı çocuklara 1 yıl daha Germinal bursu

Metin Çulhaoğlu kimdir?

Yazar ve siyasetçi. 1970 yılında ODTU Ekonomi-İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğrenciliği yıllarında TİP'e girdi (1968), ikinci TİP'te de görev aldı. Yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunan Çulhaoğlu, internet haber portalı İleri Haber'de yazıyor.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

Tarih Türkiye Sosyalizm(Gelenek, 1988; Doruk, 1996; Yazılama, 2012).
Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri (1989, Gelenek Yayınları).
Solda Yürüyüş Polemiği (1991, Gelenek Yayınları).
Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu (1997, Sarmal Yayınları; 2002, YGS; 2015, Yordam Kitap).
İdeolojiler Alanı ve Türkiye Örneği (1998, Öteki Yayınevi).
Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar 1970-2000 (üç cilt, YGS, 2002).

Sadık Usta'nın hem çevirmenliğini üstlenip hem de yayına hazırladığı Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt I: Hint Veda'larından Giordina Bruno'ya adlı önemli çalışmanın ikinci cildi de yayınlandı: Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt II: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Yeni Bir Çağın Doğuşu.

Taner Timur 2015'i yazdı: "Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı"

Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt II
Rönesans'tan Aydınlanma'ya Yeni Bir Çağın Doğuşu

Sadık Usta, ilk ciltte Hint Vedaları'ndan başlayıp Konfüçyus, Platon, İbn-i Sina, Erasmus gibi 18 uğrakla Giordano Bruno'ya kadar getirdiği Dünyayı Değiştiren Düşünürler seçkisini ikinci ciltle sürdürüyor.

Bu kez Kopernik, Bodin, Bacon, Galileo, Hobbes, Descartes, Milton, Spinoza, Locke, Leibniz, Meslier ve Montesquieu, hem dönemin koşullarını anlatan özgün sunuş yazılarıyla, hem de bu büyük düşünürlerin kendi yapıtlarından Sadık Usta'nın çevirdiği orijinal okuma parçalarıyla okurun karşısına çıkıyor.

Marksizm öncesi, özgürlükten, aydınlanmadan, toplumsal adaletten ve eşitlikten yana düşünsel birikimin temel yapıtları bir arada. Dünyayı değiştiren düşünürleri tek tek tanımak, devasa yapıtlarından yapılmış özenli seçkilerle düşüncelerine nüfuz etmek ve el altında her zaman değerli bir başvuru kaynağı bulundurmak isteyenler için…

Yordam Kitap'tan 2016'da dolu dolu bir program

Sadık Usta kimdir?

Stuttgart ve Frankfurt üniversitelerinde tarih ve siyasal bilgiler fakültesinde okudu. Yüksek Lisans tezini, "Türk Devriminin Ütopyaları" üzerine yaptı. 2002-2004 yılları arasında Ulusal Kanal televizyonunun ve Aydınlık dergisinin dış haberler bölümünü yönetti. Ulusal Kanal'da iki yıl boyunca yayınlanan "Kitap Dünyası" programını hazırladı ve sundu. Başta Bilim ve Ütopya dergisi olmak üzere birçok dergi için felsefe, ütopya ve sosyalizm tarihi üzerine çok sayıda makale kaleme aldı.

Çevirdiği ve hazırladığı kitaplardan bazıları şunlardır:

Thomas More: Ütopya; Thomas Campanella: Güneş Ülkesi; Sparta'da Mükemmel Toplum-Likurgos Yasaları (Haz. ve Çeviren); Antikçağ Ütopyaları-Platon'dan Jambulos'a (Haz. ve Çeviren); Sun Yat-sen Halkçılık Üzerine (Haz. ve Çeviren); Georg Fülberth: Kapitalizmin Kısa Tarihi.

Yordam Kitap, bu sene, en az on kitaptan oluşacak bir Samir Amin seçkisine başlıyor. Liberal Virüs ile Modernite, Demokrasi ve Din 2016'da ilk yayınlanan kitaplar… Çevirilerin hepsinde Fikret Başkaya'nın imzası var.

Liberal Virüs
Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın bir virüs türü. Peki ya semptomları neler? Belli bir bünyeyi ya da coğrafyayı sarıp, nasıl ilerliyor? Çaresi var mı? Samir Amin'in "Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması" altbaşlığını taşıyan Liberal Virüs'ü, bu sorulara yanıt arayan, özlü ve etkili bir kitap. Liberal toplum anlayışını, liberalizmin ideolojik temellerini ve postmodernizmi tartışarak başlayan kitap, küreselleşmiş liberalizmin vaatlerine ve günümüz liberalizminin tehditlerine odaklanarak ilerliyor. Amerikan emperyalizminin dünyadaki egemenliğini nasıl kurup pekiştirdiğini de tartışan Liberal Virüs, doğal kaynakları yıkıp geçen ve kitleleri giderek daha fazla yoksulluğa iten bu sömürü sisteminin, önceki dönemlerden daha barbarca bir yol takip edebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kitabın, "Dönüşüm Halindeki Dünya Sistemi" başlığını taşıyan ve sadece Türkçe edisyonunda yer alan ikinci bölümü ise, IMF, DTÖ, AB gibi kurum ve kuruluşların incelenmesiyle başlıyor. Ardından, yeni küreselleşme dalgası karşısında geleceğe dönük senaryolar tartışılıyor, çatışma ve savaşların ortasında ne tür alternatif öneriler getirilebileceği, "çok kutuplu demokratik bir dünya kurma"nın mümkün olup olmadığı değerlendiriliyor.

Sosyal bilimci kimliği ve devrimci sosyalist tavrıyla bilinen Samir Amin, yaygın bir "virüs" özelinde, bugünümüzü ve yarınımızı tartışma masasına yatırıyor…

Modernite, Demokrasi, Din
Kültüralizmlerin Eleştirisi

Bağımlılık Okulu'nun kurucularından ünlü sosyal bilimci Samir Amin, modernitenin krizini, postmodernizmin "kültürel özgünlükler" söylemini ve Avrupa-merkezci bakış açısının kısıtlarını, din ve demokrasi kavramları ekseninde sorguluyor.

"Kültüralizmlerin Eleştirisi" alt başlığını taşıyan Modernite, Demokrasi ve Din, bir yandan politik İslama, Arap dünyasına ve Ortadoğu'daki sosyal hareketlere, diğer yandan Hardt ve Negri'nin İmparatorluk ve Çokluk kitaplarının eleştirisine ve küreselleşmiş kapitalizme karşı Bamako Çağrısı'nın somut önerilerine uzanıyor.

Fikret Başkaya, Uğur Günsür ve Güven Öztürk'ün ortak çevirisiyle Türkçeye kazandırılan bu özgün çalışma, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyanın çelişkilerle yüklü doğasını çözümleyebilmemiz için bize önemli veriler sunuyor. Dinsel akımlarla modernleşme arasındaki çetre? lli ilişki, demokrasi için mücadelenin belirsizliği, politik İslam ın emperyalist yayılmanın hizmetine girmesi, burjuva ideolojisinin evrenselci tutkularını terk edip kültüralizme geçmesi ve benzeri konularda zihnimizi açıyor.

Dünyada, Ortadoğu'da ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri, güncel ve tarihsel planda daha berrak bir biçimde kavrayabilmek ve bu kavrayışı toplumsal, siyasal mücadelelere katabilmek için…

Haluk Gerger'den ABD Komünist Partisi'nin tarihi: Canavarın Ağzında

Samir Amin kimdir?

Mısırlı Marksist iktisatçı, akademisyen ve yazar. Bağımlılık Okulu'nun yaratıcılarından ve önemli figürlerindendir. Eğitimini Paris'te tamamlamış, akademik çalışmalarını da Fransızca vermiştir. Üçüncü Dünya'nın kalkınması üzerine çalışmalarıyla tanınır. Yazarın belli başlı çalışmaları Yordam Kitap tarafından yayınlanacaktır.