hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Hümeze Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Hümeze Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

  Hümeze Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Hümeze Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)
  expand

  Kur' an-ı Kerim' in 104. Suresidir ve 9 ayettir. Hümeze Suresi Mekke' de nazil olmuştur. Bu Sure adını ilk ayetinden alır. Hümeze " çekiştirip, karalamak " manasına gelir. Hümeze Suresi, insanoğlunun hemcinslerine karşı hadsizce, küstahça tavırlara bürünmesinin psikolojik tahlillerini yapar. Nedir bu küstahlığın altında yatan çirkin duygular? Hor görmek, gıybet, tahkir, alay etmek, ayıp aramak ve benzeri olumsuz tavırları ahlaksızlık sayıp reddeden bu Sure, bütün bu hastalıklı tavırların temeline " insanoğlunun kendini bilmezliğini " yerleştirir. Çünkü ancak kendini bilmezler " sonsuza dek yaşayacağını " zannederler.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Hümeze Suresinin konusu " ahlaktır". Surede kibirli insan tipinin bir nevi psikanalizi yapılmıştır. Bu Surede, insanları küümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.Takvaya vurgu yapılmıştır ve bunun aksi istikamettekiler " hümeze ve lümeze" sınıfına girerler.

   Hümeze Suresinin Arapça Okunuşu

   1.Veylül li külli hümezetil lümezeh. 2.Ellezicemea malev ve addedeh.3. Yahsebü enne malehu ahledeh. 4. Kella le yümbezenne fil hutameh. 5. Ve ma edrake mel hutameh. 6. Narullahil mukadeh. 7. Elleti tettaliu alel ef'ideh. 8. İnneha aleyhim mü'sadeh.9. Fi amedim mümeddedeh.

   Hümeze Suresinin Türkçe Anlamı

   1.Gizli açık, arkadan - önden sürekli iftira atıp kara çalan, çekiştirip ayıp kusur arayan herkese yazıklar olsun ( 1). 2. Mal yığan ve onu sayıp duran işte bu tiptir. ( 2) 3. o, malının kendisini ölümsüz yapacağını sanmaktadır.

   4. Hayır, aksine o kırıp geçiren ve iliklere işleyen bir ateşin dibine savrulacak. 5. Sahi sen nereden bileceksin kırıp geçiren ateş nedir? 7. O öyle bir ateştir ki; bütün bir iç dünyalarını (3) kaplayarak yükselir.(4) 8. İşte o ateş onların üzerine güdümlenmiştir.9. Uzayıp giden parmaklıklar arasında ( kendi zindanlarında mahkum olacaklardır).

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   (1) Humeze-lumeze gibi kavramı çiftleri, tıpkı müzemmül-müdessir çifti gibi genelde bir mananın iki kutbunu ifade etmektedirler. " Gizli-açık, arkadan - önden " çevirisinin gerekçesi işte budur. Kur'an' daki tüm kullanımlarından yola çıkarak el-hemzin, arkadan el-lemzin de yüzüne yapılan çekiştirme ve karalama olduğunu söyleyebiliriz. Niçin ism-i fail olarak hemmaz ve lemmaz gelmemiş sorusunun da cevabı açıktır. Günahkarı değil, günahı hedef almak içindir.

   (2) Lafzen " onu sayan " veya " onu yığdıkça yığan ".

   (3) Duygunun kalpteki en yoğun halini ifade eden fuadın çoğulu olan ef'ideın, duyma ve düşünme, bilme ve inanma gibi insani yeteneklerin tümüne birden delalet denir. Kalp hem maddi/ fiziki hem manevi manada kullanılırsa da, ef'ideh yalnızca manevi duyular için kullanılır. Çoğul geldiğinde " insanın bütün bir iç dünyasını" yani" gönlü " ifade eder.

   (4) Tettali'u fiili bu ateşin dışarıdan değil içeriden dışarıya yükseleceğini, içinden yanıp dışına yakacağını ifade eder. adeta emanet edilen fıtratın, bastırılan vicdanın, saptırılan bilincin, güdülerin emrine verilen bilinçaltının ve duyguların, kendilerini Allah' tan mahrum eden sahiplerinden intikam almak için yaktığı bir ateştir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Hümeze Suresinin Faziletleri ve Faydaları

   Peygamberimiz Resulullah ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu ki; " Her kim Hümeze Suresini okursa, Allah'u Teala, Muhammed ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem ) ve ashabı ile alay edenlerin sayısınca kendisine 10 hasene verir."

   Hümeze Suresinde, insanları küçümseme, kusur arama ve benzeri davranışlar eleştirilmekte; öte yandan mala ve servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır. Hümeze kelimesi; " arkadan çekiştiren " şeklinde çevrilen ve " birini arkasından çekiştirmek, kaş göz ya da el kol işaretleriyle onunla alay etmek, küçümsemek, aşağılamak" anlamlarına gelen " hemz" kökünden türemiş bir sıfattır. Yani " insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kişi" demektir. Öte yandan " ayıp kusur arayan " biçiminde çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil de, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi anlatır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Yine Hümeze Suresinde servetinin çokluğu ile övünen kimseler olduğu anlatılmaktadır. Haram helal demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik yapan böyle kişilerin varlığından bahsedilmektedir.

   Hümeze Suresi çokça okunması gereken bir suredir. Pek faziletli ve kısa bir suredir. Sadece 9 ayetten ibarettir. Ezberlemesi çok kolay ve hikmetli bir suredir. Bilhassa nazardan korkan ve korunmak isteyen kişilerin bu Sureyi her gün 3 defa ya da 5 defa veyahut 7 defa okumaları tavsiye edilir. Arapça okunuşunun yanı sıra Türkçe anlamını da kavrayıp düşünmek, tefekkür etmek gerekmektedir.

   Hümeze Suresi nazardan korunmak için olduğu gibi nazar değdiğini, nazara geldiğini düşünen kişinin de yine 3,5,7 defa olmak üzere okumasında fayda olan bir kıymetli Sure' dir. Özellikle küçük çocuklara ve bebeklere de sık sık okunmasında fayda olan bir Sure'dir.

   Hümeze Suresini iftiraya uğramış kimselerin 21 defa okumaları gerekir. İftiranın bertaraf olmasına kadar okumaya devam edilmesi tavsiye olunur. Allah'ın izniyle Hümeze Suresinin okunmasına safi duygularla devam edilmesi halinde iftiradan kurtulacağına inanılır. Bir başka fazileti kötü nefes ve büyüye karşı da etkili olmasıdır. Büyü yapılmasından şüphelenen kişi önleyici amaçlı her gün bu faziletli Sureyi mutlaka okumalıdır. Uykusundan korkan küçük çocuklara da okunacak sureler arasında Hümeze Suresi vardır. Büyü yapıldığından endişe eden kimsenin de düzenli ve istikrarlı biçimde bu Sureyi 7 kez okuması tavsiye edilir. Hümeze Suresinin manasını çok iyi anlamak ve ezberlemekte şüphesiz büyük nimetler vardır.

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow
  o-clock

  SON DAKİKA