hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Kalem Suresi Arapça, Türkça Anlamı Ve Okunuşu: Kalem Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

  Kalem Suresi Arapça, Türkça Anlamı Ve Okunuşu: Kalem Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)
  expand

  Kalem Suresi 52 ayetten oluşmakta ve Kur'an-ı Kerim'de 68. sırada yer almaktadır. Özellikle sınava giren, başarı elde etmek isteyen kişiler tarafından çokça okunmaktadır. Kalem Suresinin ismi, ilk ayette geçen Kalem kelimesinden gelmektedir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Kalem Suresi hem Türkçe hem de Arapça olarak okunabilmektedir. Kur'an'da geçen bir sure olduğu için okunmadan önce abdest alınması gerekir. Pek çok konuda yol gösterici olduğu için Allah'tan yardım dilemek ve ibadet etmek amaçlarıyla okunabilmektedir.

  Kalem Suresi, Müslümanlara Cennet'i müjdelemektedir. Hz. Muhammed'in peygamberliğini yalanlayan kişiler için bir kanıt olarak gönderilmiştir. Atılan iftiraların ve yaşanan zorlukların karşısında duran Müslümanlara, kötü işler peşinde koşan kimselerin acı sonları anlatılmıştır.

  Kalem Suresi Türkçe Okunuşu

  1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
  2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
  3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
  4. Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.
  5. Fesetubsıru ve yubsırune.
  6. Bieyyikumulmeftunu.
  7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
  8. Fela tutı'ılmukezzibiyne
  9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
  10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
  11. Hemmazin meşşain binemiymin.
  12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
  13. ‘utullin ba'de zalike zeniymen.
  14. En kane za malin ve beniyne.
  15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
  16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
  17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
  18. Ve la yestesnune.
  19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
  20. Feasbehat kessariymi.
  21. Fetenadev musbihıyne.
  22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
  23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
  24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
  25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
  26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
  27. Bel nahnu mahrumune.
  28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
  29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
  30. Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.
  31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
  32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
  33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
  34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
  35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
  36. Ma lekum keyfe tahkumune.
  37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
  38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
  39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
  40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
  41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
  42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
  43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
  44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
  45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
  46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
  47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
  48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
  49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
  50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
  51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
  52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

  Kalem Duası Faydaları ve Faziletleri

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Sınava giren öğrencilere başarı ve kolaylık sağlar.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Zihnin açılması için ilk beş ayeti okunmalıdır.

  Nazardan korunmak amacıyla son iki ayeti okunmalıdır.

  Kıskanç ve kötü huylu kimselerden korunmak için okunur.

  Zalimlerden korunmayı ve Allah'a sığınmayı sağlar.

  Allah'a yakın olmayı kolaylaştırır.

  Günahların affedilmesini sağlar ve kişilere sevap kazandırır.

  Kalem Suresinin Konusu

  Kalem Suresi, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu anlatmaktadır. Mekkelilerin Müslümanlara yaptığı kötülüklerin sonuçlarının neler olacağı gösterilmiştir. Müslümanlar için cennet müjdelenmiş, Ahiret gününde çekilmiş olan her sıkıntının son bulacağı anlatılmıştır.

  Kalem Suresi, Hz. Muhammed'e sabırlı olmasında bir tavsiye olarak da indirilmiştir. Daha önceki peygamberler gibi sabırsızlık gösterirse neler yaşayabileceğinden bahsedilmiştir. Ayrıca nimetlere karşı şükretmek gerektiğini ve Allah'a nankörlük yapmamak gerektiğini anlatır.

  Kalem Suresi Ne Zaman Okunur?

  Kalem Suresini okumak için özel bir zaman gerekmez. Allah'tan yardım dileneceği her an Kalem Suresi okunabilmektedir. Özellikle sınav veya yarışma öncesi yarışmacılar, öğrenciler ve veliler tarafından okunmaktadır. Ayrıca kötü huylu kimselerden ve nazardan korunmak için de her zaman okunabilir.

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow
  o-clock

  SON DAKİKA