Bizim İçin Çeşitlilik; Dinlemek, Öğrenmek ve Sürekli Uyum Sağlamak Demek!

Bizim İçin Çeşitlilik; Dinlemek, Öğrenmek ve Sürekli Uyum Sağlamak Demek!

Bizim İçin Çeşitlilik; Dinlemek, Öğrenmek ve Sürekli Uyum Sağlamak Demek!

Abbott’un Merkez Diagnostik Divizyonu Türkiye, İran, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan ve KKTC Bölgesi Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, “Küresel alanda çalışanlarımızın yüzde 45’ini kadınlar oluşturuyor. Yöneticilerin ise yüzde 32’si kadın.” diyor. Colin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın istihdamı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın önemine dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Sağlığın merkezindeki küresel bir organizasyon olarak Abbott, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ile ilgili her türlü çalışmanın, kurum içinden başlayarak dışa doğru bir sosyal etki yaratacağına inanıyor. Bu alandaki çalışmalarımızın temelinde de çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Çeşitlilik konusunda yüksek farkındalık, uygulamalar ve çalışma arkadaşlarımızın çabaları sayesinde bugüne kadar başarılı bir yol kat ettik. Daha fazlası için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü temelimizi sürekli geliştirmeye kararlıyız.”

Bizim için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmek, bir bitiş çizgisine ulaşmak değil, dinlemek, öğrenmek ve sürekli uyum sağlamakla ilgilidir. Daima bu ruhla ilerliyoruz ve çok daha ileri gitmeye kararlıyız. 2020'de yaşanan olağan dışı pandemi gündemi, daha kapsayıcı bir şirket ve toplum inşa etme kararlılığımızı güçlendirdi. Bu çalışmalarımızın sonucunda ise şirket genelinde sağlam bir çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürü oluşturduk.

Bu kararlı çalışmalarımızın bir sonucu olarak, bugün küresel alanda Abbott çalışanlarının yüzde 45’ini kadınlar oluşturuyor. Yöneticilerin ise yüzde 32’si kadın. Abbott'un ABD ‘de 13-19 yaş arası gençler için yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü STEM Staj Programı, Amerikan Eğitim Konseyi tarafından üniversite kredisi sayılmak üzere önerilen ilk staj programı oldu. Bu önemli adım Abbott’un az temsil edilen gruplardan olan genç kadınlar ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, matematik veya STEM alanlarında tecrübe edinmeleri için ortaya koyduğu taahhütün devamı niteliğindedir. Programın 2012’den beri olan katılımcılarının yüzde 60’ı çeşitli geçmişlerden gelmektedir. Bu öğrencilerin yüzde 75’i kadındır. Bu programın küresel benzerlerini çok yakında göreceğiz.

“ABBOTT’TA KADINLAR OLAĞANÜSTÜ KARİYERLERE İMZA ATABİLİYOR”

Kadınların gelişimi konusu şirket kimliğimizin bir parçası. Çeşitliliğe her alanda çok önem veriyoruz. Ortak hedefler ile harmanlanmış farklı görüş açılarının, yeni fikirleri beslediğine ve değişen ihtiyaçları doğru adreslediğine inanıyoruz. Çalışanlarımıza, dil, din, cinsiyet, etnik köken, yaş, statü farkı gözetmeksizin eşit imkanlar sunmayı ve yetkinlik temelli, adil İK süreçleri izlemeyi ilke ediniyoruz. Bu anlayışı, şirket içerisinde oturtmaya çalışırken de bir zorunluluk olarak değil, daha çok tüm çalışanların içselleştirdiği ve inandığı bir değer olarak çalışma kültürümüzün bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz.

İşe alımlarda da özellikle son elemeleri geçerek bizlere sunulan final adaylarda, kadın erkek eşitliğine dikkat edilmesi ve eşit niteliklerde olması durumunda kadın adayların desteklenmesi özellikle dikkat etmeye çalıştığımız hususların başında geliyor.

Abbott’ta kadınlar olağanüstü kariyerlere imza atabiliyor. Kadın çalışanlarımıza başarılı olmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için, meydan okuyan ve ödüllendirici imkanlar ile fark yaratan işler sunuyoruz. Abbott Türkiye olarak ise bu konudaki çalışmalarımız neticesinde arka arkaya dört sene Türkiye’de Top Employer seçildik.

Abbott’ta kadın liderlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve kariyerleri boyunca daha büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olma misyonu ile Abbott Kadın Liderleri Ağı (WLA) adı altında bir oluşum uzun yıllardır mevcut ve ülkemizde de bu oluşumun liderliğini bu yıl itibari ile ben üslendim.

ABBOTT’UN KADIN LİDERLERİ (WLA) AĞI’NIN HEDEFLERİ VE MİSYONU

Abbott'un Kadın Liderleri (WLA) ağı, kadın çalışanların bir taraftan iş hedeflerine ulaşırken aynı zamanda liderlik rollerini artırma çalışmalarını yürütüyor. WLA, kadınlara yenilikçi ve deneyimli profesyonellerle ağ kurma, liderlik kaslarını esnetme ve dünya çapında bağları güçlendirme fırsatları sağlıyor.

Bu yıl ajandamızda, Kadın Sağlığı Farkındalığını artırma, Hata Yapma ve Öğrenme, Çalışan Anne Olma, Sağlık Sektöründe Kadın Liderliği konuları var. Bu konulara değinmek üzere konuk konuşmacılar ve aktivitelerle kadın çalışanlarımızı hem destekleyecek hem de sosyal olarak biraraya geleceğiz.

Bu yıl Abbott Türkiye’de WLA olarak ilk defa hayata geçireceğimiz Mentoring Programı ile Abbott Türkiye bünyesindeki liderlerimiz Mentoring Programı’na başvuran ve seçilen kadın çalışanlarımıza mentor olarak destek verecekler. Bu program hem onların iş ve özel hayatta desteklenmesine hem de daha geniş sosyal ağlar kurmalarına yardımcı olacak.

Kendi kariyer hikayemden biliyorum ki, çalışan kadın olmak aynı zamanda üslendiğiniz diğer roller ile birlikte hiç de kolay değil. Hem çalışan, hem eş, hem anne olmak gibi bir çok rol kadının üzerindeki yük ve baskıyı artırıyor. Fakat tüm bu roller ile başa çıkmanın ve başarılı olmanın da mümkün olduğunu biliyoruz. Üstelik yöneticilik yaparken kadın olmanın getirdiği avantajlar da var. Bunlardan en önemlileri arasında, kadınların hem iş hem de aile hayatlarında birden fazla işi aynı anda planlamak ve yönetmek zorunda olmalarının getirdiği zaman yönetimi becerisi, doğalarında olan empati yeteneği ile farklı seslere alan açarak ve çeşitliliği destekleyerek daha inovatif ve yaratıcı çözümler geliştiren ortamlar yaratabilmeleri, gelişmiş duygusal zekaya sahip olmaları ile takım çalışmasını destekleyerek güven ortamı yaratabilmeleri geliyor. Bunlar başarıya giden yolda biz kadınları farklılaştırabiliyor. Kadın olmanın iş hayatındaki zorluklarını yenebilmek için biz kadınların geliştirdiği bu yetenekler zamanla avantaja dönüşüyor.”

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.
www.saglikadasi.com

 

ilandır