Dev hücreli kemik tümörü nedir?

Dev hücreli kemik tümörü nedir?

Dev hücreli kemik tümörü nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, dev hücreli kemik tümörü nedir, belirtileri, tedavisi nasıldır sizler için anlattı.

Kemiğin dev hücreli tümörü (DHT), sıklıkla fizisi kapalı uzun kemiklerin ekleme yakın uç kısımlarına yerleşen iyi huylu ancak agresif bir tümördür. En sık diz çevresi, el bileği, kol kemiğinin omuz yakın kısımları ve sakrumda karşımıza çıkar. Kemikte incelme ve genişleme yaparak litik adı verilen kemiği eriten lezyonlar yapar. Bu kemik içindeki lezyon kemiği destrükte edebilir ve kırarak yumuşak dokuda da lezyona neden olabilir.

Belirtileri nelerdir?

Hastalar sıklıkla ağrı, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve şişlik şikayeti ile başvurur. Hastaların yaklaşık yüzde 30’unda, kemiğin ciddi harabiyetine bağlı olarak patolojik kırık oluşumu karşımıza çıkar. DHT en sık üçüncü dekatta görülür.

Nasıl teşhis edilir?

Yapılması gereken ilk tetkik düz radyografiler yani röntgenlerdir. Burada kemiği genişleten, kenara doğru yerleşim gösteren, kemiği incelten litik lezyonlar olarak karşımıza çıkar. Dev hücreli kemik tümörü radyolojik değerlendirmesinde, agresif özellikler arasında geniş geçiş zonu bulunması, kortikal incelme, kortikal ekspansiyon ve destrüksiyon, eşlik eden yumuşak doku komponenti sayılabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) lezyonun kemik içinde yerleşimi, kortikal incelme ve destrüksiyon durumunun daha net incelenmesi için yardımcıdır. Patolojik kırığın değerlendirilmesinde de önemlidir.

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme lezyonun sınırlarını, yumuşak doku ile ilişkisini, ekleme yakınlığını daha iyi değerlendirebilir. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası heterojen tutulum mevcuttur.

Teknetyum-99m kemik sintigrafisi ile yapılan değerlendirmede, litik karakterinden dolayı lezyonun merkezinde fotopeni izlenirken, periferinde artmış radyonükleid tutulumu karşımıza çıkar.

Kesin tanı lezyondan alınacak iğne biyopsisi ile konulur.

Nasıl tedavi edilir?

Dev hücreli tümörün tedavisinde en önemli basamak lezyonun içinin genişletilmiş küretaj olarak adlandırılan kistik için tamamen temizlendiği yöntemdir. Bu tedavide yüksek hızlı “burr” kullanılması çok önemlidir. Çeşitli kimyasal ajanlarla kistin içinin yıkanması sonrası defektin kemik grefti veya kemik çimentosu ile doldurulmasıdır. Tüm tedavilere rağmen yeniden tekrarlama riski yüzde 15–25 arasında değişmektedir.

Metilmetakrilat adı verilen kemik çimentosu kullanımı ile hem oluşan defektin doldurulması hem de ısı ve sitotoksik etkisi nedeniyle cerrahi sınırların steril hale getirilmesi mümkündür. Çimento kullanımının diğer bir avantajı ise oluşabilecek nükslerin radyolojik olarak erken dönemde saptanmasına olanak tanımasıdır.

Kemikte ciddi harabiyet durumunda ise kemik yük taşıma özelliklerini kaybeder ise “tümörlü kemiğin tamamen çıkarılması ve tümör protezi ile rekonstrüksiyon uygulanabilir. Bu tedavi ile tümörlü kemik tamamen çıkarılır ve protez uygulaması ile hastanın daha erken yük taşıması mümkün olabilmektedir.