Her tiroid nodülü kanser midir?

Her tiroid nodülü kanser midir?

Her tiroid nodülü kanser midir?

Hemen hemen tüm tiroid kanserlerinin nodüllerden geliştiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Ege, "Tiroid nodülünün görülme sıklığı %4'tür. Yani her 100 kişinin 4'ünde tiroid nodülü vardır. İşte bu nodüllerin %5'i kanserleşmektedir" dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tiroid nodülleri, tiroid kanseri açısından risk arz eden durumlardır. Hemen hemen tüm tiroid kanserleri nodüllerden gelişir ve tiroid nodülü toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Tiroid nodülünün görülme sıklığı %4'tür. Yani her 100 kişinin 4'ünde tiroid nodülü vardır. Ultrasonun yaygın olarak kullanılması sonucunda şikâyet oluşturmayan tiroid nodüllerinin tespiti kolaylaşmıştır. İşte bu nodüllerin %5'i kanserleşmektedir.

Tiroid kanseri özellikle ülkemizdeki kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü haline gelmiştir. Tiroid kanserinin ağrı gibi belirgin bir bulgusu yoktur. Hastalarda bazen yutma sırasında takılma hissi, bazen ses kısılması, bazen boyunda şişlik gibi bulgulara yol açar. Ancak genelde ciddi bir şikâyete yol açmaz. Çoğu zaman hastalık tiroid ultrasonu ile tespit edilen şüpheli nodüller sonucunda anlaşılır. Kanser tanısı çoğu zaman ameliyattan önce konulabilir. Ultrason eşliğinde biyopsi dediğimiz basit ve etkili bir yöntem sayesinde tanı kolayca konulabilmektedir.

Tiroid nodüllerinin gelişimine iyot eksikliği ve ailesel yatkınlık sebep olmaktadır. Ailesel
yatkınlığı riski kişinin düzeltebileceği bir risk faktörü değildir. Ancak yeterli düzeyde iyot tüketmemiz guatr hastalığının gelişimini engelleyebilir. Sofra tuzu olarak iyot içeren tuzları kullanmamız ve yemeklerimizi bu tuzla yapmamız çoğu zaman iyot eksikliğini engellemede yeterli olacaktır.

Tiroid kanseri için bir risk faktörü de çocukluk çağında radyasyona maruz kalmaktır. Bu nedenle çocuklarımıza gereksiz radyolojik tetkikler yaptırmaktan kaçınmalıyız. Eğer tiroid kanseri tanısı konulmuş veya tiroid kanseri şüphesi var ise hasta ameliyat olmalıdır. Çoğu zaman tiroid bezinin tamamının çıkarılması tedavi için yeterli olmaktadır. Bazı hastalarda kanserin büyüklüğü ve yapısal özelliklerinin durumuna göre radyoaktif iyot tedavisi (Atom tedavisi) gerekebilmektedir. Uygun tedavi ile hastalıktan sorunsuz kurtulmak mümkündür. Günümüzde başarılı bir cerrahi tedavi ve düşük komplikasyon oranları için sinir moniterizasyonu ve harmonik kesiciler gibi bazı ileri teknolojik cihazlarda cerrahlara yardımcı olmaktadır.