Yarımburgaz Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Yarımburgaz Mağarası Tarihi Ve Özellikleri...

Yarımburgaz Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Yarımburgaz Mağarası Tarihi Ve Özellikleri...

Yarımburgaz Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Yarımburgaz Mağarası Tarihi Ve Özellikleri...

Yarımburgaz Mağarası, dünya üzerinde en eski yerleşim alanlarından bir tanesidir. 2001 tarihinde 1. Derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı statüsü kapsamına alınmış bir mağara olma niteliğini taşımaktadır. Yarımburgaz Mağarası’nın nerede olduğunu, bu mağaraya nasıl gidildiğini, tarihçesinin ne olduğunu ve hangi özelileri taşıdığını merak edenler mevcuttur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

1. Derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı şeklinde kabul edilmiştir. Mağarada yapılmış olan çalışmalar neticesinde Paleolitik Çağa ait olan pek çok belge bulunmuştur.

Yarımburgaz Nerededir?

Yarımburgaz Mağarası Marmara Bölgesi içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli sayılan sit alanlarından birisidir. Mağaranın geçmişi ise 400.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır.

Yarımburgaz Mağarası’nın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Yarımburgaz Mağarası öncelikle Abdullah Bey tarafından 19. yüzyıl içerisinde tanıtılmıştır. Mağarada yapılmış olan ilk kazılar ise Şevket Aziz Kansu önderliğinde Kılıç Kökten idaresinde gerçekleşmiştir. İlk kazı kapsamı 1963 tarihinde mağaranın giriş kısmında yapılmıştır. 1964 ile 1965 tarihine gelindiği zaman mağara kısımlara ayrılmıştır ve sistemli bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Mağara 1966 tarihinden 1986 senesine kadar tahrip edilmiştir. Bu nedenle bu dönemde yeniden bir Yarımburgaz kazısı yapılmıştır. Bu kazı neticesinde Yarımburgaz Mağarası'nın en eski yerleşim alanının Paleotik döneme ait olduğu belirlenmiştir.

Yarımburgaz Mağarasına Nasıl Gidilir?

Yarımburgaz Mağarasına bakıldığında bu mağaranın İstanbul il sınırları içinde bulunduğu görülmektedir. Mağara il merkezinin yirmi iki kilometre kuzey batısında yer almaktadır. Bununla beraber Küçükçekmece'nin Altınşehir adı verilen bölgesinin bir kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Güneyde yer alan Küçükçekmece sahilinden itibaren yaklaşık olarak 1,5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yarımburgaz Mağarasına gidebilmek için Halkalı Altınşehir otobüs hattında yer alan araçlar sayesinde ulaşım sağlanabilmektedir.

Yarımburgaz Mağarası’na Yapılan Kazı Çalışmaları ve Bulgular Nelerdir?

Yarımbugaz Mağarası kapsamında yapılmış olan çalışmalar kapsamında elde edilmiş olan veriler Yarımburgaz'ın şuan için Alt/Orta Pleistosen ve büyük ihtimalle de Çibanyen'e ait olabileceği konusunu göstermektedir. Bu durum da Yarımburgaz'ın Türkiye içerisinde bugün için bilinmekte olan en eski yerleşim alanı olduğunu ortaya çıkarmaktadır ve Avrupa kıtasının yerleşim alanında da bir görev görmüş olabilme ihtimalini düşündürmektedir.

Yarımburgaz Mağarası’nın Önemi Nedir?

Son senelerde İstanbul'da ve yakın çevresinde birbiri arkasına meydana gelen arkeolojik bulgular aracılığı ile insanlık tarihine yönelik oldukça önemli niteliklere sahip olan bilgiler elde edilmiştir. Küçükçekmece Gölü’nün yaklaşık olarak bir buçuk kilometre civarınsa yakınında mevcut halde olan Yarımburgaz Mağarası bunlardan bir tanesidir.

Yukarı ve Aşağı Mağara dahil olmak üzere iki bölümden oluşmakta olan Yarımburgaz Mağarası’ndan çıkarılmış olan taş aletler ile, ilkel insan izlerinin 400 000 sene öncesine kadar dayandığı ortaya çıkmıştır. Yarımburgaz Mağarası kapsamında Pleyistosen arkeolojisi ile alakalı çalışmalar yoğun olarak 1988 ile 1990 seneleri arasında gerçekleşmiştir. Bu çalışmalar esnasında Yarımburgaz Mağarası'nın yalnızca kültür tarihi ile ilgili değil aynı zamanda tafonomi, arkeozooloji ve jeomorfoloji çalışmaları da yapılmıştır.

Yarımburgaz Mağarası'nın Özellikleri Nelerdir?

Yarımburgaz Mağarası'nın Bizans dönemi kapsamında düzenlemeler yapılarak kilise şeklinde kullanıldığı düşünülmektedir. Duvarda yer alan hatıl deliklere bakılması ile birlikte mağaraya çekme kat yapılmış olduğu da anlaşılmaktadır.

Kilisenin ise Yarımburgaz Mağarası'nın dış kısmındaki manastır ile alakalı olduğu da görülmektedir. Yukarı mağaradan alt kısımda yer alan galeri bölümüne menderesler çizilerek ara ara geniş nitelikli salonlara dönüşmüş olan kısma ise ağız kısmında bulunan rampadan geçilmektedir. Yukarı mağaranın körlenmesi durumuna karşın aşağı olan mağara 600 metre civarında içeri girmektedir.

Aşağı mağara yaklaşık olarak 240 metre yürümenin ardından çatallaşma olduğu ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen çatallaşmanın sağda kalan bölümü soldakine kıyasla çok daha geniştir ve bununla birlikte bir dehlizden geçilmektedir. Mağaranın iç taraflarına inmenin mümkün olmamasından dolayı bu mağaranın gerçek olan yüksekliği bilinmemektedir.

Yarımburgaz Mağarası’ndaki Buluntular Nelerdir?

Yarımburgaz Mağarası Pleistosen Dönemi bulguları içerisinde şüphesiz insanları direk olarak ilgilendiren buluntu çeşidi o dönem içerisinde yaşayan insanların oluşturup, kullanmış olduğu taş aletlerini ifade etmektedir ve bu bulgular da detaylı olarak da yayınlanmıştır.

Üç sene boyunca devam etmekte olan çalışmaları neticesinde, tamamının aynı teknokültürel kapsam içerisinde değerlendirildiğinde taş endüstrisine ait olan toplamının 1675'i bulduğu ve dönemi için oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış miktarda taş aletleri ele geçmiştir