AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sonuç sorgulama sayfası

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sonuç sorgulama sayfası

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları sona erdi. Sınava giren öğrencilerin gözü sonuçlarda. Hatırlanacağı gibi hafta sonu yapılan sınavların ardından soru ve cevaplar açıklanmıştı. Öğrenciler soru ve cevapları kıyaslayarak sınavdan kaç puan aldıklarını hesaplıyor. Peni, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF 2019 sınav sonuçları geçtiğimiz hafta sonu AÖF bahar dönemi sınavlarına giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Sınavın ardından öğrencilerle soru ve cevaplar paylaşıldı. Sınava giren adaylar, kendi cevaplarıyla fakülte tarafından paylaşılan cevapları kıyaslayarak puanlarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, AÖF 2019 sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı…


AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN


AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


AÖF sonuçları son final sınavının üzerinden geçen 10 – 12 gün içerisinde açıklanıyor. Ancak bu yıl AÖF 2019 final tarihinden 10 – 12 gün sonrası bayram tatiline denk geliyor. Bu nedenle sonuçların 10 – 13 Haziran’da açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için sonuçların daha önce veya tahmin edilen tarihten sonra da açıklanması mümkün. Öğrenciler sonuçlara ise AÖF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenilecek.


AÖF ÖĞRENCİ OTOMASYONU İÇİN TIKLAYIN


AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2019 bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı. Açıklanan tarihe göre sınavlar 25 – 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sınav yerleri ise henüz açıklanmadı. Zira sınav yerleri sınav belgelerinin açıklanmasıyla birlikte öğreniliyor. AÖF sınav giriş belgelerinin ise sınavdan yaklaşık iki hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. Geçmiş tecrübeler göz önüne alındığında AÖF sınav giriş belgeleri ve dolayısıyla da sınav yerlerinin 17 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.


AÖF YÖNETMELİĞİNDE 10 MADDELİK DEĞİŞİM


AÖF için yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, o yönetmelik;


MADDE 1 - 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.


"g) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemlerinin ve öğrenci hizmetlerinin sunulduğu otomasyon sistemini,


ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,


h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,"


"ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekanda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,"


MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"(2) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır."


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir."


"(5) Yaz okulunda birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."


MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"(5) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır."


MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"(1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir."


"(3) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır."


MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti


"MADDE 14 - (1) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS