Avukatları, Demirtaş için tahliye başvurusunda bulundu

Avukatları, Demirtaş için tahliye başvurusunda bulundu

Avukatları, Demirtaş için tahliye başvurusunda bulundu

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tutuklu olduğu dosyanın görüşüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

​Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan müvekkillerinin, 'serbest seçim hakkının' gözetilerek tahliyesine karar verilmesini istedi. Dilekçede, Demirtaş'ın adaylığının kesinleştiği belirtilerek, "Anayasa ve 298'inci sayılı kanun uyarınca seçimlere ilişkin ilkelerin en belirleyici olanları eşitlik ve serbestlik ilkeleridir. Eşitlik ve serbestlik ilkeleri, seçmenin seçme ve oy hakkını kapsadığı gibi, seçime katılacak adayların kullanacağı olanaklar ve yetkiler için de geçerlidir" denildi.

Vatan Partisi'nden istifa ettiler, HDP'ye destek vereceklerini açıkladılar

Demirtaş, Muharrem İnce'nin ziyaretini değerlendirdi

Seçimlerin temel faaliyeti propaganda ve tanıtım faliyetidir

Dilekçede, serbest seçim hakkının Anayasa'nın 67'nci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir numaralı ek protokolünün 3'üncü maddesince güvence altına alındığı hatırlatılarak, "Seçimlerin temel faaliyeti propaganda ve tanıtım faaliyetidir. Eşitlik ve serbestlik ilkesinin hayata geçmesi açısından tüm adayların tam bir serbestlikle ve eşit şekilde propaganda olanaklarından yararlanması, kendi programını seçmenin bilgisine sunması gerekir. Bu şekilde serbestçe oluşacak kamuoyu sonrasında, seçmen gizli oyla seçimini yapar ve bu suretle demokratik sistemlerin tanımlayıcısı olan etkin siyasal makamların seçimle belirlenmesi ilkesi gerçekleşmiş olur" ifadeleri kullanıldı.

Tutukluluk, seçme hakkının da ağır ihlalidir

Propaganda serbestliği ve süresi ilgili kanun hükümleri ve bu kanun hükümlerinde yapılan değişikliklerin hatırlatıldığı dilekçede, "Propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inde sona erer. Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır" denildi.

Dilekçede, tutuklu koşullarda bu şartların yerine getirilemeyeceği ve müvekkillerinin 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olduğu belirtilerek, "Tutukluluk durumu, milletvekili olması nedeniyle seçilme hakkının ağır ihlali niteliğinde olduğu gibi, kendisine temsil yetkisi veren seçmen açısından da seçme hakkının ağır ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

Tahliye için 56 maddelik gerekçe sunuldu

Demirtaş'ın tahliye edilmesi için 56 maddelik gerekçe sunulan dilekçenin sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Müvekkilin, gerek milletvekili olması ve gerekse de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının kesinleşmiş olması nedeniyle, mevcut tutukluluk halinin, anayasanın 19. AİHS’in 5. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile birlikte ‘serbest seçim hakkını’ düzenleyen Anayasanın 67 ve AİHS Ek 1 Numaralı Protokolün 3. maddesinin ihlali niteliğinde olması, tutukluluk süresinin 1 yıl 6 ayı aşmış olması, delillerin toplanmış ve etki edilebilecek herhangi bir delilin bulunmaması, milletvekili olması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmiş olması karşısında kaçma şüphesini değil, kaçmayacağını gösteren somut olguların bulunması nedeniyle müvekkilin bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."