GSB mülakat başvurusu için son tarih 2021.. GSB işçi alımı sözlü sınav için gerekli evraklar neler?

GSB mülakat başvurusu için son tarih 2021.. GSB işçi alımı sözlü sınav için gerekli evraklar neler?

GSB mülakat başvurusu için son tarih 2021.. GSB işçi alımı sözlü sınav için gerekli evraklar neler?

Toplamda 4 bin 346 personel alımının yapıldığı İŞKUR ile kura çekimi 15 Eylül’de tamamlandı. Genlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura sonuçları listesi 17 Eylül 2021 tarihinde bakanlığın twitter sayfasından duyuruldu. Kura isim listesinin açıklanmasıyla birlikte gözler GSB işçi alımı için sözlü sınav ve gerekli evraklar listesine çevrildi. Peki, GSB işçi alımı için gerekli evraklar neler? GSB 2021 sözlü sınav nasıl yapılacak? İşte GSB sözlü sınav tarihleri..

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kura çekimi sonrasında belirlenen asıl adayların yer aldığı GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından GSB kura çekimi sonuçları son dakika olarak duyuruldu. GSB kura sonuçları listesine göre 2928 güvenlik görevlisi, 1418 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 4346 sürekli işçi alımı yapılacağı asıl ve yedek isim listesi belli oldu. İŞKUR ve GSB aracılığında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine ilişkin isim listesi ve sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yoğunluk nedeniyle adaylar sorgulamada erişim sorunu yaşayabiliyor.

GSB SÖZLÜ SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2021

GSB kura sonuçları, pgm.gsb.gov.t sayfasında açıklandı. GSB kura sonuçları ardından temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için adaylar 27 Eylül- 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edecekler.

GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.”

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.