Harput müziğinin üstadı İstanbul'da anıldı

Harput müziğinin üstadı İstanbul'da anıldı

Harput müziğinin üstadı İstanbul'da anıldı

İstanbul'da Elazığ-Harput müziğinin en büyük üstadı ve kaynak kişisi olan Hafız Osman Öge anısına İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yaran-ı Harput Derneği, Elazığ-Harput Müziği' nin en büyük üstadı ve kaynak kişisi olan Harput’lu Hafız Osman Öge'yi anmak için bir konser düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen geceye Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Elazığ Dernekleri Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Yaran-ı Harput Derneği Başkanı İshak Şadi Çarsancaklı ve Hafız Osman Öge'nin geride kalan aile bireyleri ve sevenleri katılım sağladı.

"Bu etkinlik Yaran-ı Harput Derneğimizin Hafız Osman Öge Projesi'nin bir parçası" diyen Yaran-ı Harput Derneği Başkanı İshak Şadi Çarsancaklı, "Proje çerçevesinde Hafız Osman Öge'nin hayatı, seslendirdiği eserler, bize kaynaklık ettiği eserlerin toplandığı bir kitap üretildi. Hafız Osman Öge Harput Musikisi'nin bilinen en eski ve temel kaynak kişisidir. Bu nedenle öne çıkarmak istedik. Ayrıca kişiliği ile de sıradışı, örnek olabilecek bir insandır" dedi.

Harputlu Hafız Osman Öge’yi tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere yürütülen projenin son ayağını yaptıklarını ifade eden Çarsancaklı, "Harput'un yüzü olabilecek vasfı nedeniyle onu öne çıkarmak istedik. Bu anlamda bir kitap çıkardık. Projenin ikinci ayağında Elazığ Belediye'sinin de katkısıyla Harput'ta bir parka onun ismi verildi. Kimliği, hayatı o parkta yer alacak. Aynı şekilde Elazığ'da da eserlerinin okunduğu bir konser düzenlendi. Anma gecesi mahiyetindeydi" ifadelerini kullandı.

Törende İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Hafız Osman Öge tarafından nakledilen ve söylenen mahalli eserleri seslendirdi.

Hafız Osman Öge kimdir?

Elazığ-Harput Müziği' nin en büyük üstadı ve kaynak kişisidir. 1892 yılında Harput' da doğdu. Asıl adı Osman Feyzi'dir. Harputlu Kamilzâde Muallim Hafız Tevfik Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini, hafızlık eğitimini ve bütün makamatı babasından öğrenmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Elaziz Askeri Rüşdiyesini (Ortaokul) ve İdadisini (Lise) bitirdi. 1908 yılında birinci derece ile diplomasını (şehadetname) aldı. 1909 yılında babası vefat edince harbiyeye devam edemedi. Yardımcı muallim olarak atandığı Harput okullarında 1924 yılına kadar çalıştı. 1924 yılında Muallim Mektebi ambar memurluğuna, 1932 yılında da Elaziz Orta Mektep memurluğuna atandı. 1938-1950 yılları arasında ise Malatya Lisesi sekreterliği ve idari işler şefliği yaptı. 1950 yılında emekli oldu ve tekrar Elazığ'a döndü.

İlk nağmeleri ve Harput Makamatını daha çocuk yaşlarda iken babası ve  dedesinden alan Hafız Osman Öge, zamanın ustalarının yorumlarını irdeleyerek yöre ağzının en köklü nağmelerini elde eder. Genç yaşta sesi ve güzel okuyuşu ile tanınır. 1936 yılında Elaziz Halkevi'nde katıldığı derleme çalışmaları ile 56 adet Elaziz ezgisi notalara alınır ve kitaba geçer. Bu, Hafız Osman Öge'nin kaynak kişi olarak katıldığı ilk ciddi programdır. Sonraki yıllarda da bir yandan memuriyetini sürdürürken bir yandan da elinde dokümanlarla  Harput ezgilerini irdeler, araştırır ve inceler. Onlarca türkü, hoyrat ve tüm Harput Gazelleri onun sesinden günümüze ulaşmış ve kaybolmaktan kurtulmuştur. 1955 ve 1960 yılında, ilerlemiş yaşına rağmen 114 Elazığ ezgisini makara bantlara okumuştur. İki adet taş plağı vardır. TRT'ye kayıtlı Elazığ ezgilerinden 27 adedinin kaynak kişisidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İki kızı ve örnek bir aile hayatı olan sanatçı klasik Türk ve onun bir şubesi olan Harput Musikisi ile sadece kültürel amaçla ilgilenmiştir. Hafız Osman Öge 18.10.1975 tarihinde Elazığ'da vefat etmiştir. Kabri, Harput'taki aile kabristanındadır.