Meslek lisesi öğrencilerine stajda ücret ödenecek

Meslek lisesi öğrencilerine stajda ücret ödenecek

Meslek lisesi öğrencilerine stajda ücret ödenecek
expand
KAYNAKAA

Eğitim alanını düzenleyen yasa tasarısının 20 maddesi daha TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknin okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

 Liseliler okulda mutsuz: Depresyondayım devamsızım

167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde karma eğitim sona eriyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 20 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek.Bu kişilere, 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret verilemeyecek.

Devlet katkısı da olacak

Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde30'undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

Fatih Projesi ihale kanunundan muaf olacak

Fatih Projesi, Kamu İhale Kanunundan muaf olacakEğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Bakanlıkça yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15yıla kadar, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda kurulan Okul-Aile Birliği iş yerleri ile vakıf üniversitelerine ait iş yerlerinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda öngörülen 5 puanlık prim indirimin denfaydalanmış olmaları halinde yararlandıkları devlet payı karşılığı tutar geri alınmayacak.

Sıradaki Haberadv-arrow
Sıradaki Haberadv-arrow