hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  ÖYM teklifi Meclis'te

  ÖYM teklifi Mecliste
  expand

  Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından tutukluluk süresinin düşürülmesine, kişisel verilerin korunmasından yasal dinleme kararının alınmasına kadar bir çok alanda yeni düzenlemeler içeren "Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  AK Parti'li çok sayıda milletvekilinin imza koyduğu Yeni Demokratikleşme Paketi'nin ana başlıkları şöyle:

  -Özel yetkili mahkemeler ve özel yetkilik savcılıklar kaldırılacak.

  -Özel yetkili mahkemelerin baktığı davalar suçun işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

  -Kişisel verilerin korunması amacıyla, bu verileri hukuka aykırı olarak kaydedenlere, yayanlara veya ele geçirenlere verilecek cezalar önemli derecede artırılacak.

  -Arama, telefon dinlemesi ve teknik takip gibi soruşturma işlemleri sırasında elde edilen kişisel veriler ile özel hayata ilişkin bilgileri yok etmeyenlere verilecek cezalar yükseltiliyor.

  -Müdafiinin soruşturma aşamasında dosyayı inceleyebilmesi ve belgelerden örnek alması konusundaki kısıtlama kaldırılacak.

  -Özel yetkili mahkemelerin görevine giren suçlarda uygulanmakta olan azami 10 yıllık tutuklama süresi, 5 yılla sınırlandırılacak.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  -Birden fazla suç işleyenler ile suçu meslek edinenler bakımından tutuklamayı kolaylaştırıcı düzenleme getiriliyor.

  -Gözaltı, tutuklama, arama ve elkoyma, dinleme, gizli soruşturmacı ve teknik takip işlemlerine karar verilebilmesi için "somut delillerin" bulunması zorunluluğu getiriliyor.

  -İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirme ve taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma koruma tedbirleri bakımından karar verme yetkisi tek hakim yerine ağır ceza mahkemesine verilecek. Mahkeme bu kararı oybirliğiyle alacak.

  -İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme ve taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanacağı suçlar arasından Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi çıkarılıyor. Böylece bu suç kullanılarak katalogda bulunmayan suçlar bakımından bu tedbirlerin uygulanma ihtimali ortadan kaldırılıyor.

  -Suç nedeniyle taşınmazlara, hak ve alacaklara elkonulabilmesi için ilgisine göre BDDK, SPK, MASAK ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan rapor alınması zorunluluğu getirilerek mülkiyet hakkının korunması amaçlanıyor.

  -Arama kararı gereğince kişinin bilgisayarındaki verilere elkonulduğunda bunların bir yedeğinin sahibine verilmesi zorunlu olacak. Böylece bu verilerde sahtelik ya da değiştirme iddialarının önüne geçilecek.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  -Kolluk görevlileri telefon dinlenmesine ilişkin talepte bulunurken tedbir uygulanacak hattın sahibini gösterir belgeyi de talebe ekleyecek. Böylelikle dinleme kararı verilirken kimin hakkında verildiği açıkça bilinecek.

  -Telefon dinlemesine ilişkin süreler 6 aydan 3 aya indiriliyor. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak sürenin müteaddit defalar uzatılmasına son veriliyor ve bu durumda en fazla 3 ay uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

  -Teknik araçlarla izleme tedbirine ilişkin süreler 8 haftadan 4 haftaya indiriliyor. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak sürenin müteaddit defalar uzatılmasına son veriliyor. Bu durumda süre en fazla 4 hafta uzatılabilecek.

  -Telefon dinlenmesine, gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ve teknik takip yapılmasına karar verilmesi için yeni bir usul benimsendiğinden, daha önce bu işlemler için alınan kararların geçerliliğini devam ettirebilmesi için 15 gün içinde bu Kanun hükümleri uyarınca yeniden karar alınması zorunluluğu getirilecek.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Komisyon salı günü toplanacak

  Bu arada, komisyonun salı günü toplanarak teklifi görüşmesi planlanıyor.

  Aslında, teklifin Anayasa Komisyonu'nda görüşülen demokratikleşme paketi ile birleştirilmesi bekleniyordu.

  Ancak bu yaklaşıma hem AK Parti içinden hem de muhalefetten eleştiri geldi.

  Eleştirilerin temelinde, teklif içinde kapsamlı olarak ceza yasalarında değişiklik yapılması o nedenle de konunun Adalet Komisyonu'nun görev alanına girmesi gerektiği  yer aldı.

  Meclis Başkanlığı da eleştirileri dikkate alarak teklifi Adalet Komisyonu'na sevk etti. Adalet Komisyonu teklifi salı günü görüşecek.

  Aynı gün Anayasa Komisyonu'nun da demokratikleşme paketi için toplanması planlanıyor. Her iki düzenleme ayrı ayrı ama art arda Meclis'ten geçirilecek.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow