Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını yazdı

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını yazdı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili tartışmaya ilişkin bir makale kaleme aldı. Eski sistemde yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini gerekçe göstererek, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemenin hukuki bir karşılığı olmadığına vurgu yaptı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"ADAYLIKTA TEREDDÜT YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde bu göreve yeniden aday olamayacağı iddiaları ortaya atılmış, tartışmanın ateşi fitillenmişti. Meclis başkanı Mustafa Şentop, hukuki bir çalışma yapıp yayınladı. Şentop, 40 sayfada referandum ile yapılan anayasa değişikliğini hatırlattı ve adaylık sistemini nasıl işlediğini anlattı. "Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmünün, parlamenter hükümet sistemi döneminde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kapsamına alacak şekilde anlamlandırılmasının veya bunu netice verecek şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır" dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"ESKİ SİSTEME BAKIP ADAY OLAMAZ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Makalesini uluslararası hakem heyetli yani bilimsel Türkiye Adalet Akademesi Dergisi'nde kaleme aldı Şentop. Makalenin başlığı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İki Defadan Fazla Cumhurbaşkanı Seçilmeme Kuralı."

Meclis Başkanı Şentop, 2018'deki değişiklik ile getirilen iki defa seçilme kuralının "kanunların derhal uygulanması prensibi" uyarınca ancak 2018 yılından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki defa cumhurbaşkanı seçilen kimseler hakkında uygulanabileceğini belirtti. Bu kuralın bu tarihten önce cumhurbaşkanı seçilen kimseler hakkında uygulanmasının, kanunların geriye yürümesi yasağına açıkça aykırılık oluşturacağını ifade etti.