'Üst akıl' Edirne'deki FETÖ iddianamesine girdi

'Üst akıl' Edirne'deki FETÖ iddianamesine girdi

'Üst akıl' Edirne'deki FETÖ iddianamesine girdi

Edirne'de açılan FETÖ davasının iddianamesinde örgüt, "son yıllarda bir korku impatorluğu oluşturmakla" suçlanarak yöntemleri üç aşamada anlatıldı. Örnek olarak 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını gösteren savcı, belirsiz bir fail olarak "üst akıl"a da iddianamede yer verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Edirne'de 19'u tutuklu 43 şüpheli hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesinde örgüt, "son yıllarda bir korku impatorluğu oluşturmakla" suçlanarak yöntemleri anlatıldı. Buna göre örgüt önce ses kayıtlarıyla bir iddia ortaya atıyor, ardından bunu ülke genelinde tartışılır hale getiriyor ve son aşamada da algı operasyonları yapıyor. İddianamede savcı, "üst akıl"a da yer verdi.

FETÖ soruşturmalarında son durum

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, uygulanan baskı ve sindirme yöntemleri de ele alındı. Örgütün toplumda “algı” oluşturma çalışmalarının hangi aşamaları kapsadığına ilişkin değerlendirmelere yer verilen iddianamede, şu tespitlere değinildi:

"Örgüt, son yıllarda adeta bir ‘korku imparatorluğu’ oluşturmayı başarmıştır. Bu sürecin birinci aşamasında, yayınlanan ya da yayınlanacak olan ses kayıtları kamuoyunda gündem oluşturan yazarlar tarafından geniş kitlelere ‘iddia’ şeklinde ana hatlarıyla duyurulmakta; ikinci aşamada, şahıslar tarafından ortaya atılan bu iddialar, özellikle belirli basın yayın kuruluşları aracılığı ile haberleştirilerek, ülke genelinde ‘tartışılır’ hale getirilmekte; üçüncü aşamada ise konuya ilişkin bilinçaltı algısı oluşturulmuş kitlelere yönelik; 'mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması', 'kitlelerin harekete geçirilmesi', 'devlet kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması' gayeleri ile sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden algı operasyonları yapılmaktadır.”

'Sait olmasaydı bugün İstanbul yoktu'

17-25 Aralık süreci

İddianamede, bu yöntemlerle 17-25 Aralık sürecinde de hükümeti devirmeye yönelik, “üst akılla” profesyonelce oluşturulmuş, tamamen organize bir strateji izlendiğinin altı çizildi. Örgütün, kendisinden olmayanlara karşı kullandığı yöntemleri kişilerin sosyal ve mesleki yaşamlarına göre şekillendirildiği tespiti yer alan iddianamede, yöntemler şöyle sıralandı:

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

“FETÖ/PDY’nin, kendisinden olmayanlara karşı kullandığı çok sayıda illegal yöntem olup; bunlar şahsın işinden, ailevi yaşantısına, kişisel zaaflarından, toplumsal konumuna göre şekillenmekte ve çeşitlilik göstermektedir. Serbest meslekle uğraşan bir şahsı, piyasadaki serbest rekabet şartlarına aykırı olarak ekonomik anlamda zarara uğratmaya çalışan ya da kamudaki mensupları aracılığıyla çeşitli gerekçelerle denetlemeler yaptıran örgütün baskısını asıl hissettirdiği alan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarıdır.”

Gülen kalp krizi geçirdikten sonra gözünü açınca bakın ne demiş?

Kamuda örgüt mensuplarının “kendilerinden olmayanlara” uyguladıkları illegal yöntemlerin de sıralandığı iddianamede, “Kamuda uygulanan genel illegal yöntemleri; kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, meslekten ihraca varan disiplin cezaları verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, hak edildiği halde ödüllendirilmemesi, yurt dışında eğitim imkanlarından faydalandırılmaması vb. olarak sıralamak mümkündür” denildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cumhurbaşkanının başyaveri Başbakanın da peşine düşmüş

İtibarsızlaştırma, iftira ve niceleri

Örgütün kullanmış olduğu bazı yası dışı yöntemler ise kişiyi hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemler olarak tanımlandı. Hedef kişinin, itibarsızlaştırma yöntemleriyle, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak istifaya zorlandığına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu uygulamalar şöyle sıralandı:

-Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya ve suçlu göstermeye yönelik iftira niteliğindeki iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit edilemeyecek şekilde şahsın özel hayatına ya da meslek hayatına dair isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ya da elektronik e-postalar göndermek, bunlara dayanarak kamu kurum/ kuruluşlarındaki uzantıları aracılığıyla şahıslar hakkında hukuk ve ceza davaları açtırmak, hapse göndermek, şahsı aile, sosyal ve iş hayatında itibarsızlaştırmak, tayin ve terfisini engellemek, aile düzenini bozmak…

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

-Profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden çeşitli kamu kurum/kuruluşları ya da yöneticileri/çalışanları aleyhine çeşitli iddialarda bulunmak, doğrudan özel hayata müdahale eden ve doğruluğu bilinmeyen şahsı kamuoyu nazarında yargısız infaz eden görüntü ve sesler yayınlamak, legal uzantıları vasıtasıyla internetteki bu tür yayınları “söz konusu siteyi kaynak göstererek” yayımlamak ve daha geniş kitlelere duyurmak…

-Güvenlik birimleri ya da stratejik kuramlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak…

-Hakkında ceza ya da hukuk davası açılarak meslekten men edileceği, ellerinde özel hayatına dair açıklanmasını istemediği dijital veriler olduğu şeklinde tehditler ve şantajla, şahsı örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mahkûm etmek ya da istenen işi yapmaya zorlamak.