None

İnme (felç) nedir? İnmeye neden olan durumlar nelerdir?

A A

19.04.2022 - 11:17

Nöroloji Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken, inme ve inmeye neden olan durumlar hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

İnme beyinde kan akımının, iskemi ya da kanama nedeni ile bozulmasıdır. İnme tek bir hastalık değildir ve çok çeşitli nedenlere bağlı olarak beyin damarlarında tıkanma ya da yırtılmanın sonucu olarak meydana gelir. İskemik inmede kan akımı olmadan beyin hücreleri hasar görür ya da ölür. Hücrelerdeki hasarın etkileri beynin hangi bölgesinde olduğuna göre değişir. Kişinin yüzünde, kolunda ve bacağında felce, konuşamamaya, dengesizliğe ya da görme bozukluğuna neden olabilir. İnmenin en önemli özelliği bu belirtilerin aniden başlamasıdır.

Kimler inme geçirme riski taşır?

İnme için risk faktörleri değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere iki grupta toplanabilir. Değiştirilemez olanlar yaşımız, cinsiyetimiz, ırkımız ve kalıtım özelliklerimizdir. Elli beş yaşından sonra inme insidansı (toplumda her yıl ortaya çıkan yeni inmeli hasta sayısı) her on yılda iki kat artar. Yine inme insidansı erkeklerde kadınların 1,3 katıdır.

Değiştirilebilir risk faktörleri hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp hastalıkları, şah damarı darlıkları, sigara ve aşırı alkol tüketimidir.

Hipertansiyon hem serebral enfarktüs hem beyin kanaması için en önemli risk faktörüdür. İskemik ve hemorajik inmeyi önlemenin en etkili yöntemi hipertansiyonun tedavisidir. Diyabetin iskemik inme riskini 1,8 ila 6 kat oranında bağımsız olarak artırdığı gösterilmiştir. Kolesterol düzeyinin inme ile ilişkisinin iki yüzü vardır. Yüksek total kolesterol düzeyleri artmış iskemik inme riski ile çok düşük düzeyler ise yüksek beyin kanaması riski ile ilişkilidir.

Kalp hastalıkları içerisinde, bir çeşit aritmi olan atrial fibrilasyon inme riskini 4-5 kat artırmaktadır. Bu nedenle atrial fibrilasyonun doğru bir şekilde tedavi edilmesi iskemik inmenin önlenmesi için çok önemlidir. Sigara hem iskemik inme hem de subaraknoid kanama riskini artırır. Sigaranın ayrıca damarların kireçlenmesi üzerine etki ettiği de bilinmektedir. Sigaranın bırakılmasından sonra hiç içmemiş bir kişinin riskine yakın hale gelmek için 10 yıl geçmesi gerekir. Aşırı alkol tüketimi tüm inmeler için risk faktörüdür.