Bedelli askerlik yasası Meclis'ten geçti: İşte yeni düzenlemeler

Bedelli askerlik yasası Meclis'ten geçti: İşte yeni düzenlemeler

Bedelli askerlik yasası olarak bilinen, "yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten faydalanamayan yükümlülerin" bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayan yasa Meclis'ten geçti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Milliyet'in haberine göre; AK Parti'nin 20 maddelik Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Torba yasada yer alan önemli düzenlemeler şöyle:

 

İFADE ALINMASI ZORUNLU OLMAYACAK

- Yükümlü er ve erbaşlardan askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu dışında, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak.

- Firar ve izin tecavüzü gibi başlıklarda hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

- Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

- Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir kademe intibakı sağlanacak.

- En az 2 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek intibakları yapılacak.

 

TAHSİS EDİLECEK SERMAYE 100 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

- Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkili olacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

- Mehteran Birlik Komutanlığı ile bando faaliyetini yürüten askeri birimlerde de döner sermaye kurulacak. Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmeleri faaliyet gösteriyor. Bu kapsamdaki işletmelere tahsis edilecek sermaye 100 milyon TL'ye yükseltildi. Söz konusu miktar, Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

 

ASKER KAÇAKLARINA "BEDELLİ" FIRSATI

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmeleri sağlanacak. Yasaya göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalanacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar, geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları sürenin her bir ayı için ödenecek tutara ek bedel alınacak. Ek bedel olarak, 3500 gösterge rakamının, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları ay sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar alınacak. Belirlenen ek gösterge rakamı, komisyonda 40.000 olarak kabul edilmişti. Genel Kurul'da kabul edilen önerge ile gösterge rakamı 3.500'e çekildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

- Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişilerin, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025'e kadar müracaat etmeleri gerekecek.

 

10 VEKİL RED OYU KULLANDI

315 milletvekilinin oy kullandığı teklif, 305 vekilin oyuyla yasalaştı.