Konutta fahiş fiyatlar mercek altında

Konutta fahiş fiyatlar mercek altında

Fahiş kira artışları nasıl düşürülecek? Bu sorunun yanıtı aranıyor. İlgili bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yapıyor. Bir yandan da çapraz denetimler sürüyor. Bazı satış işlemlerinde beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Konut satışı ve kiralar yakın markajda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor. Ve ilk aşamada 7 bin kişi hakkında ‘izaha davet’ işlemi başlatacak. Bazı satış işlemlerinde beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü.

Menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak. Amaç; vergiyi doğuran olay ve işlemlerin cari dönemde tespiti. Ve gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmaları destekleyecek bilgilere daha kolay ulaşmak. Söz konusu bilgi alımına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı, tebliğ yayınlamaya hazırlanıyor.

Bu noktada Vergi Usul Kanunu’na dikkat çekiliyor. Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak bakanlık veya vergi dairesince kendilerinden yazıyla istenilen bilgileri vermeleri gerekiyor. Söz konusu bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenerek risk analizine tabi tutulacak ve gerekli işlemler yapılacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Gayrimenkulün satışı sırasında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden de inceleniyor. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda bakanlık, ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Söz konusu yıllara dair banka kredisi bilgilerinden hareketle yapılan analizler sonucunda, kredi kullanarak gayrimenkul alan ve kredi tutarı ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan mükellefler bakanlıkça tespit edildi. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. 7 bin kişi hakkında ‘izaha davet’ işlemi de bu çerçevede olacak.