hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Whatsapp İhbar Aydınlatma Metni

  Whatsapp İhbar Aydınlatma Metni

   

  WHATSAPP İHBAR HATTI AYDINLATMA METNİ


  MES Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (bundan sonra “CNN TÜRK” olarak anılacaktır.)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.


  Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amacı, Hukuki̇ Sebebi̇ ve Toplama Yöntemi


  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
  “0530 918 6 918” numaralı CNN TÜRK WhatsApp İhbar Hattı üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, “Ad-Soyad, Telefon numarası” gibi kişisel veriler, tarafınızca oluşturulan ihbar kapsamında CNN TÜRK tarafından sizinle iletişim kurulması, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

  CNN TÜRK, kişisel verilerinizi, “0530 918 6 918” numaralı WhatsApp İhbar Hattı vasıtasıyla temin etmektedir.

  Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Aktarılması


  CNN TÜRK, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel aktarabilecektir.


  Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  ●    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  ●    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  ●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  ●    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  ●    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  ●    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  ●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

  ●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  ●       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  ●       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  ●       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ●       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  ●       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  ●       KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  ●       Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

  ●       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

  ●       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu[1] ’nu kullanarak;
  ●       Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “100. Yıl Mahallesi 2264.Sk Demirören TV Center  No:1/21 Bağcılar/İstanbul” adresine göndererek,

  ●       Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte MES Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,

  ●       Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle “mestv@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

  ●       İlgili Kişi tarafından MES Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden “kvkkbasvuru@cnnturk.com.tr” adresimize göndererek,

  MES Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.ye iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.