Aşure günü duası ve yapılması gerekenler: Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure günü ile ilgili hadisler!

Aşure günü duası ve yapılması gerekenler: Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure günü ile ilgili hadisler!

Aşure günü duası ve yapılması gerekenler: Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure günü ile ilgili hadisler!

Muharrem ayının 10.gününe denk gelen aşure gününde kılınacak aşure namazı, aşure günü hadisleri ve yapılması gerekenler araştırılmaya başlandı. Bu günün gecesinde yapılacak ibadetlerin büyük önemi bulunuyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure günü hadisleri neler? İşte aşure günü yapılması gerekenler..

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Müslüman alemi için oldukça önemli olan aşure gününde, yapılması gerekenler, kılınacak namazlar ve bugüne özel hadisler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, aşure günü yapılması gerekenleri en doğru şekilde öğrenmek istiyor.

AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak unutulmamalıdır. Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam veya bir Müslüman'a 10 selam verilir. Fakir fukara sevindirilir.

AŞURE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.

Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denir.

AŞURE GECESİ 4 REKATLIK NAMAZ 

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

AŞURE GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ

100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Namaz bittikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]okunur. Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

AŞURE GÜNÜ DUASI

Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir: (Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü`l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es`elüke fîhe`l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur`an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem`in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh`un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus`un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim`in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris`in canlı olarak göğe çıkarılmasıdır.

Bunun yanı sıra Hazret-i Yakub`un oğlu Hazret-i Yusuf`a kavuşması, Hazret-i Yusuf`un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb`ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa`nın Kızıldeniz`i geçmesi, Hazret-i İsa`nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî] Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza'nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür.

Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza'nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim] (İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir`a)

Aşûre tatlısı pişirmeyi sünnet sanarak pişirmek, bid'at olur, caiz olmaz. Ama sünnet demeden Aşûre veya başka herhangi bir tatlı pişirmekte mahzur yoktur. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hâkim)

Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir`a)

Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir`a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür.

Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza'nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür.