hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Bağdat Mutezilesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Bağdat Mutezilesi Temsilcileri Kimlerdir?

  Bağdat Mutezilesi Nedir, Özellikleri Nelerdir Bağdat Mutezilesi Temsilcileri Kimlerdir
  expand

  Mutezile kavramı bir insan veya toplum görüşleri arasında başta gelen dini görüşlerin akılcı ve rasyonel bakış açısı ile araştırılması ve görüş birliği olarak ifade edilmektedir. İslam dini bu bağlamda özellikle Hz Muhammed SAV vefatından sonra din ve felsefe açısından rasyonel olarak inceleyen bilim adamlarının görüşleri olarak tanımlanmaktadır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bağdat Mutezilesi Nedir?


  Mutezile aslında bir konu veya dal üzerinde uzmanlaşmış din insanı olarak da tanımlanmaktadır. Bağdat mutezilesi Özellikle İslam dininin anlatılması ve anlaşılması aynı zamanda İslamiyet’in yaygınlaşması adına Peygamber Efendimiz vefatından sonra oluşturulan bir topluluktur.

  Bağdat mutezilesi mezhep olarak da bilinmektedir. Mutezile mezhebi Allah'ın yarattığı evren, yer, gök, insan, canlı ve evren tüm yarattıklarının bir sebebi hikmeti bulunmaktadır amacını taşımaktadır.

  Bağdat Mutezilesi Özellikleri Nelerdir?

  Sözlükte "ayırmak, uzaklaştırmak" anlamında kullanılan azil kelimesi gruptan ayrılan, ayrışan, köşeye geçen olarak türetilmiştir. Tevhid birleşme olarak bilinirken mutezil azletmek ayrışmış zıt anlamlısı olarak bilinmektedir. Mutezile adının ilk defa ne zaman ve kimler için kullanıldığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

  İslam dininde ayrışan farklı fikirler ve anlamlar yükleyen din adamları olarak kayıtlara geçmiştir. Bağdat mutezilesi Bağdat yakınlarında ortaya çıkan bir fikir ve grup akımıdır. En önemli özelliği İslam dininin akılcı ve rasyonel olarak yorumlanması ve akıl dışı herhangi bir fikri reddetmesi en önemli özellikleri arasında yer almaktadır

  Bağdat Mutezilesi Temsilcileri Kimlerdir?

  Mutezile ilk olarak Abbasiler döneminde ortaya çıkmış ve güçlenen bir meshep olmuştur. Mutezile mesheb ortaya çıkışı ilk olarak Hasan-ı Basri'nin öğrencilerinden olan ve bilgisi ile ön plana çıkan Vâsıl bin Atâ'nın hocasıdır. Bu mesheb görüşüne göre büyük bir günah işleyen bir insan Müslüman kalamaz prensibidir.

  Günah-ı kebair işte bu düşünce Mutezilerin ayrılmasına sebep olmuştur. Prensip çok sert ve dönülemez fikirde olmasına karşılık Allah'ın esirgeyen ve bağışlayan olması ve Hakka samimi bir tövbe edilmesi halinde bağışlayıcı olması fikri ile karşı karşıya kalmıştır. Bağdat mutezilesi temsilcilerine detaylarıyla bakılacak olursa;
  - Ebü'l-Kasım el-Belhi el-Ka'bi
  - Sümame b. Eşras
  - Ahmed b. Ebi Duad
  - Bişr b. Mu'temir en büyük temsilcileri olarak bilinmektedir.

  Mutezil ve Bağışlanma Arasındaki Bağlantı Nedir?

  Mutezil kendi prensiplerine göre inançlarda yer alan ve büyük günah olarak bilinen hataların müminlerin yapması halinde Müslümanlıktan çıkacağı konusunda birleşmiştir. Dolayısıyla affedilmek, bağışlanmak gibi durumlar kabul görmemektedir. Yani şefaat olarak bilinen günahların bağışlanması gibi bir anlayışı kabul etmemektedir.

  Mutezil Meshebinin Temel İlkeleri Nelerdir?

  Mutezil meshebinin kayıtsız şekilde uyulması bekleyen ana prensipleri bulunmaktadır. Buna göre;

  -Tevhid, Adalet, Va'd ve Vaîd
  - Emr-i bi'l ma'rûf ve Nehy-i Anil Münker'in farz-ı ayn
  -El Menzile beyne'l-menzileteyn

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow