Cehennemin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

Cehennemin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

Cehennemin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

İmanın şartlarından biri de ahirete imandır. Her Müslüman, Allah'a, Kuran'ı Kerim'e ve peygamberlere iman ettiği gibi, öldükten sonra dirilmeye ve ahirete de iman eder. Toplam 7 aşamadan oluşan ahiret, cennet, cehennem ve Araf olarak üçe ayrılır. Takva ehli kullar cennete girecek ve orada sonsuza kadar kalacaktır. Birçok ayette, münafıkların ve müşriklerin yedi tabakadan oluşan cehenneme gireceği yazılıdır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cehennemin Kuran-o Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? 

Kuran'ı Kerim'de cehennemin yedi tabakadan oluştuğu yazar. Her tabakanın bir adı vardır. 

1- Cehennem 

 2- Seir

 3- Hutame 

 4- Lezza 

 5- Sekar 

 6- Cahim 

 7- Haviye 

Kimler Nereye Girecektir? 

Kuran'ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında günahkarlar ve Allah'a şirk koşanlar için birçok ifade yer alır. Şaki, cehennem ehli demektir. Şaki olarak nitelendirilen kişiler, sonsuza kadar azap yurdu olan cehennemde kalacaktır. 

Cehenneme girecek olanlar için kullanılan bir diğer ifade ise Ashab-ı Meşeme'dir. Kuran'ı Kerim'de, ahiret gününde günahkarlara amel defterlerinin sol taraftan verileceği yazılıdır. Ashab-ı Meşeme de kitabı sol tarafından verilenler anlamına gelir. 

Ayet ve hadislere göre cehennem 7 tabakadan oluşur. Her günah ve günahkar için ayrı bir kat vardır. 

1- Cehennem: 

Ateşin en hafif olduğu kattır. Burada peygamber efendimizin ümmetinden de olup ailelerine ve büyüklerine karşı isyan eden, toplumun huzurunu bozan kişiler girecektir. 

2- Seir: 

Teslis'e inanan ve Hz. İsa'nın ''Tanrı'nın oğlu'' olduğunu iddia edenler Hristiyanlar girecektir. 

3- Hutame: 

Tevrat'ı tahrif eden Yahudiler ve dillerini eğip bükerek insanlarla alay edenler girecektir. Hutame kelimesinin sözlük anlamı ufalamak ve parçalamaktır. 

4- Lezza: 

İnsanlara iftira atan, yalan söyleyen ve dedikodu yapan kişiler Lezza'ya girecektir. 

5- Sekar: 

Sekar, kırmızı ateş demektir. Cehennemin 5. katına İslam'dan dönenler girecektir. 

6- Cahim: 

Kafirler ve kendi halkına zulmedenler gireceği katın adı cahimdir. 

7- Haviye: 

Haviye kelimesi uçurum demektir. Buraya inanmadığı halde inanıyormuş gibi yapan münafıklar girecektir.