Büyük İskender'in surları onarılıyor

Büyük İskender'in surları onarılıyor

Büyük İskender'in surları onarılıyor

Büyük İskender tarafından MÖ 334 yılında yaptırılan İzmir'deki Kadifekale surları, yaklaşık 24 asır sonra İzmir Büyükşehir belediyesince restore ettiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millattan Önce 334 yılında, Pagos Dağı'nda Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği üzerine yaptırılan Kadifekale, belediyenin hazırlayacağı projeyle tekrar ayağa kaldırılacak. Sanat tarihçisi, malzeme uzmanı, kimya uzmanı, mimar, restorasyon uzmanı gibi pek çok farklı alanda uzmanlaşmış bir ekibin çalışmasıyla hazırlanacak projenin tamamlanmasının ardından, gerekli onaylar alınarak yapım ihalesine çıkılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan proje ihalesini kazanan firma, uzman ekibiyle ölçümlere başladı. Çalışmaların, teknik ve ayrıntılı bir iş olması nedeniyle yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanıyor.

Çalışmalarda neler yapılacak

Çalışmalar sırasında fotostation ve fotogrametri gibi farklı yöntemlerin kullanıldığı hassas ölçümler ile sur duvarlarının tüm kotu, yüksekliği, yüzeydeki yapıları, çevredeki ağaçlar gibi her şey farklı açılardan ölçülecek. Ayrıca yüzeyde görünen her taş parçası için tam ölçümler yapılıp, en küçük parçasına kadar düz bir şekilde görülebilecek.

Malzeme analiziyle sur duvarlarında kullanılan malzemeler net biçimde ortaya konulurken, hangi dönemde neler yapıldığı ve nasıl yapıldığı da bilimsel ve sayısal olarak ortaya çıkarılacak. Sur duvarlarında kullanılan taşların yapısı, dayanıklılıkları ve yapısındaki bileşenler de yüzde olarak ortaya çıkarılacak ve sonraki etap onarım çalışmalarında buna uygun malzemeler kullanılacak.

Surların tarihçesi

186 metre yüksekliğindeki Pagos Dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan Kadifekale, ilk defa MÖ 334 yılında, Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteğiyle yapıldı.

Kale, Roma döneminden sonra Ortaçağ'da Timur orduları tarafından 1402'de tahrip edildi, bunu İzmir'deki 1668 yılında olan deprem izledi. Kaleden bugüne pek az kalıntı gelebildi. Günümüze gelebilen kalıntılar, daha çok Ortaçağ'a ait.

Ortaçağ kale duvarlarının altında yapılan araştırmalardaysa, Helenistik döneme ait duvar kalıntılarıyla karşılaşıldı. Günümüze gelen kalıntılardan, kalenin moloz taş, kesme taş ve tuğladan yapıldığı anlaşılıyor.

Kadifekale'den bugüne, yalnızca kalenin batısındaki beş kulesiyle güneyindeki duvarlarından bir bölümü kaldı. Bunlara dayanılarak, kalenin uzunluğunun 6 kilometre olduğu ve sur duvarlarını destekleyen kulelerin 20-35 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor. Kalenin bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları tamamen yıkılmış durumda. Kalede bir dehliz ve bir de su sarnıcı kalıntısı da görülüyor.

Kadifekale surlarının bir bölümünün, Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı biliniyor. Yalnızca Doğu yönündeki surlardaki rektangonal (çok iri taşlar) parçalardan bir iki adedi, Basmane Garı'ndan Tilkilik'e uzanan ve Altınpark'a giden yolun başında bulunuyor.