Din Nedir, Ne Demek? Din Neden Gereklidir, Hedefleri Nelerdir?

Din Nedir, Ne Demek? Din Neden Gereklidir, Hedefleri Nelerdir?

Din Nedir, Ne Demek? Din Neden Gereklidir, Hedefleri Nelerdir?

İnsanların, Allah'a, Allah'ın uyarıcı ve müjdeleyici olarak yeryüzüne peygamberler gönderdiğine ve ölümden sonra sonsuz yaşama iman ettikleri inanç sistemine din adı verilir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan din kelimesinin sözlük anlamı inançtır. Bu sözcüğün çoğul hali ''edyan'' şeklinde yazılır. Yevmid'din ise din günü, yani kıyamet anlamına gelir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Din Nedir, Ne Demek? 

Din, insanın tesadüfen değil, Allah tarafından belli bir amaç doğrultusunda yaratıldığına inanmaktır. Dinimize göre, insan Allah'ın halifesi olarak yeryüzüne indirilmiştir. 

Din Neden Gereklidir? 

Allahu Teala, akıl ve irade bahşettiği insanlara, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü seçme gücü vermiştir. Bir dine mensup olan insanlar, akıl ve iradelerini kullanarak iyi ya da kötünün tarafında olurlar. 

Din, insanın yaratıcısına karşı sorumlu olduğunu hatırlatır. İnsanlar, Allah'a ve ahiret gününe iman ederek her şeyin bir nedeni ve amacı olduğunu anlar. Bu anlayış çevresinde dünya hayatını şekillendirirler.

Din insanın var oluş kaygılarını dindirir ve ''neden varız'' - ''neden dünyadayız'' sorularına cevap verir. İnsanlar din sayesinde daha sorumlu ve bilinçli varlıklar olarak yaşamlarını sürdürür. 

Dinin Hedefleri Nelerdir? 

Dinin hedeflerinin ilki, insanları açgözlülük, hırsızlık, zina ve şirk gibi büyük günahlardan korumaktır. Din, sadece bu dünyanın var olmadığını hatırlatarak insanlara birçok sorumluluk yükler. Kendinden daha kötü durumda olan insanlara yardım eli uzatmak, elindeki diğer insanlarla paylaşmak, dürüst ve adaletli olmak, bu sorumluluklar arasında yer alır.